X

Yli 60 000 nuorta kouluttautuu ensi vuonna suomalaisen kiertotalouden osaajaksi

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT aloittavat laajan yhteistyön, jonka ansiosta suomalaiset nuoret pääsevät opiskelemaan kiertotaloutta.

Oppikokonaisuus antaa nuorille keinoja kyseenalaistaa nykyinen kestämätön elintapamme. Kumppanuuden myötä kiertotalouden teemat nostetaan näyttävästi esille sekä TATin Yrityskylissä että TATin lukioille ja ammattiopistoille tarjoamissa digitaalisissa business-kursseissa.

Yhteistyö TATin kanssa on Sitran kiertotalousasiantuntija Riitta Silvennoisen mukaan luontevaa, sillä kiertotalous tuo uusia lukemattomia liiketoiminnan mahdollisuuksia, ja TAT taas tarjoaa nuorille näkymiä tulevaisuuden työelämään.

– Selvityksemme mukaan kiertotalous voi kasvattaa kansantaloutemme arvoa vähintään kolmella miljardilla eurolla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalous on ennen kaikkea ajattelutavan muutosta, minkä vuoksi olemme erittäin innoissamme, että näitä teemoja käsitellään nimenomaan nuorten kanssa, Silvennoinen sanoo.

Nuoret kiertotalouden edelläkävijöinä

Yrityskylässä opetetaan kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden aihepiireistä toiminnallisen oppimisen avulla. Nyt Yrityskylässä simuloidaan vahvasti tulevaisuuden kiertotalousyhteiskuntaa tuomalla kiertotalous luonnolliseksi osaksi elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa.

– Meidän tavoitteemme on, että nuoret oppisivat näkemään kiertotalouden luonnollisena osana yhteiskuntaa. Toivomme, että esimerkkimme avulla myös yhteistyökumppanimme näkevät kiertotalouden mukanaan tuomia mahdollisuuksia – niin Yrityskylässä kuin kunkin yrityksen omassa liiketoiminnassakin, Yrityskylän johtaja Tiina-Maija Toivola summaa.

Kiertotalous osaksi liiketoimintaosaamista

TATin digitaalisen business-kurssikokonaisuuden Yrityselämän nuoret sukupolvet avulla nuorille voidaan opettaa kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja. Business-kurssien sisällöissä korostuvat globaalit megatrendit, kuten vastuullinen liiketoiminta. Tähän kokonaisuuteen kiertotalous istuu erinomaisesti kurssikokonaisuuden johtaja Mikko Hakalan mukaan.

– Mitä jos myydäänkin lamppujen sijaan valoa palveluna? Tämä on suunta, johon liiketoiminta laajenee yhä enemmän tulevaisuudessa. Haluamme haastaa nuoria ajattelemaan uudella tavalla, Hakala kommentoi.

Sitran ja TATin yhteistyö on osa Suomen kansallisen kiertotalouden tiekartan toteuttamista.

 

 

Photo by Ben White on Unsplash