X

Vuoden opo 2021 -tunnustus Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen alueyhdistyksille: alueiden nuoret tyytyväisimpiä saamaansa ohjaukseen

vuoden opo 2021

Vuoden opo 2021 -tunnustus on jaettu ensimmäistä kertaa alueyhdistyksille henkilökohtaisen palkitsemisen sijaan. Jaetulle ensimmäiselle sijalle nousivat Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen alueyhdistykset, joiden alueiden nuoret olivat tyytyväisimpiä saamaansa ohjaukseen TAT Nuorten tulevaisuusraportin perusteella.  

Perinteisesti vuoden opo -tunnustus on annettu yhdelle opinto-ohjaajalle, mutta tänä vuonna katsottiin opojen välisen yhteistyön olleen niin merkittävää tehdyssä työssä, että päätimme jakaa tunnustuksen alueiden kesken. Hyvään ohjaustyöhön vaikuttaa moni asia, mutta harva pystyy yksin siihen mihin moni pystyy yhteistyön kautta. Nuorten tyytyväisyys näiden alueiden ohjaustyöhön oli mittavaa”, taustoittaa johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Talous ja nuoret TATista. 

Palkittujen alueyhdistysten puheenjohtajat ovat yhtä mieltä Tenhunen-Ruotsalaisen kanssa. Kaikkien kolmen alueen vastaus on sama, kun kysytään, mikä tekee oman alueen opinto-ohjauksesta poikkeuksellisen hyvää: yhteistyö alueen muiden opojen ja alueella vaikuttavien yritysten kanssa. 

”Ohjaus on korkealaatuista, koska jäsenistömme on erittäin aktiivista ja erinomaisesti keskenään verkostoitunutta. Tiedonkulku eri oppilaitosten välillä toimii ja yhteistyö on tiivistä yli oppilaitosrajojen. Näin pysymme ajassa kiinni, pystymme oppimaan uutta ja innostumaan”, kiteyttää Pirkanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Jenni Singh. 

Nuoret tarvitsevat laadukasta ohjausta nyt enemmän kuin koskaan 

Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Oinonen sanoo etäohjauksen muuttuneen näppärämmäksi ja helpommaksi toteuttaa koronan myötä, mutta on samalla huolissaan nuorten hyvinvoinnista: 

”Sähköisiä alustoja on tullut lisää ja sähköiset oppikirjat ovat olleet käytössä. Etäyhteydellä tehtävä ohjaus on jo arkipäivää ja yritysvierailuita ja vierailijoita on aiempaa helpompi toteuttaa etäyhteyksien avulla. Toisaalta nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja motivaatiopulmat kasvaneet. Opiskelijoiden elämänhallinnan vaikeudet ovat kasvaneet, mikä on tehnyt yksittäisistä ohjaustilanteista haastavampia.” 

Varsinais-Suomen alueyhdistyksen puheenjohtaja Sari Hietanen kantaa myös huolta nuorten voimavaroista ja jaksamisesta.  

Korona-aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorten syrjäytymiseen ja eriarvoistumisen lisääntymiseen. Monille nuorille kevään 2020 etäopetusjakso oli henkisesti äärimmäisen kuormittava ja he tarvitsevat edelleen paljon tukea kuroakseen kiinni aukkoja, joita keväällä ehti muodostua. Nuoret tarvitsevat ammattitaitoista ja osaavaa opinto-ohjausta nyt enemmän kuin koskaan.” 

Pirkanmaalta kompataan Hietasta ja pohditaan, ettei nuoret kuitenkaan ole vuosien saatossa niin hirveästi muuttuneet.  

”Etäkoulun ja pandemian aikana nuoret tarvitsevat entistä enemmän sellaista ohjausta, joka tukee ja vahvistaa itseohjautuvuutta, rohkeutta ja luottamusta siihen, että elämä kantaa ja kaikki menee ihan hyvin, Jenni Singh sanoo. 

 

Vuoden opo -tunnustuksen myöntää vuosittain alan ammattilaisille Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry yhteistyössä Talous ja nuoret TATin sekä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n kanssa. Vuoden 2020 Vuoden opo -juttuun pääset tästä.