X

Vuoden opinto-ohjaaja tukee oppilaiden omatoimisuutta

Vuoden opinto-ohjaajaksi on valittu turkulainen Petri Niemi. Hän on kehittänyt työssään erityisesti oppilaiden ryhmäohjausta.

Petri Niemi ihmettelee, miksi akateemisen tutkimuksen keskiössä on lähinnä henkilökohtainen ohjaus ja opinto-ohjaajan oma työskentely. Hän kiinnittäisi enemmän huomiota oppilaanohjauksen pedagogiikkaan, joka on jo nyt iso osa opinto-ohjaajien työtä.

– Yksi kolmasosa työajasta kuluu oppitunteihin, ja toinen kolmannes yhteistyöhön sekä sen ohjaustyön organisointiin. Eli vain kolmasosa opon työajasta kohdentuu henkilökohtaiseen ohjaukseen, hän perustelee vaateitaan.

Petri Niemi kehittäisi sellaisia ryhmätyöskentelyn menetelmiä, jotka edistävät etenkin oppilaan omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta.

– Opon tärkein tehtävä on oppilaan toimijuuden edistäminen. Se välillä tuppaa unohtumaan.

Hän haluaisi myös yritysten ja koululaitosten pohtivan tapaa, jolla he markkinoivat itseään nuorille. Oppilaille on kerrottava asioita oppilaiden näkökulmasta.

– Mitä nuorempia ohjattavat ovat, sitä oppilaslähtöisempää ohjaustyön tulisi olla. Jos työelämää ja koulutusta esitellään organisaation näkökulmasta, info ei kohtaa oppilasta, toteaa Niemi.

”Sydämeltään kehittäjä”

Vuoden opon valitsevat Suomen opinto-ohjaajat ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.  Palkinto luovutettiin tänään valtakunnallisilla opo-päivillä Joensuussa. Vuoden opo valittiin nyt 24. kerran.

–Petri on sydämeltään kehittäjä. Hän kehittää itseään, mutta huomioi myös kollegat ja jakaa osaamistaan. Hän on ollut edelläkävijä tieto- ja viestintätekniikan käytössä opinto-ohjauksessa, raati perustelee valintaansa.

Opinto-ohjaaja Petri Niemi saa valintaraadilta kiitosta myös TET-harjoittelun kehittämisestä yhdessä Turun seudun yritysten kanssa. Alueen opot suunnittelevat yritysten kanssa etukäteen, millä tavoin oppilas tutustuu harjoittelun aikana työelämään.

Niemi valmistui vuonna 1992 luokanopettajaksi Lapin yliopistosta ja vuonna 1999 opinto-ohjaajaksi Jyväskylän yliopistosta. Puropellon koulun opoksi hänet valittiin vuonna 1997. Petri Niemi valmistelee väitöskirjaa oppilaanohjauksen pedagogiikasta.

 

 

Lisätiedot:

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, 040 545 2198, liisa.tenhunen-ruotsalainen@tat.fi
Petri Niemi, Vuoden opo, 050 505 22 23, petri.niemi@turku.fi
Merja Lehmussaari, koulutusasiantuntija, SAK, 040 504 2152, merja.lehmussaari@sak.fi
Jukka Eero Vuorinen, puheenjohtaja, SOPO ry, 040 1901 732, jukka.vuorinen@uta.fi