X

Vielä ehtii! Kesätyölle löytyy tekijöitä ja tekoja!

Nuorten työkokemukset ja niiden vaikutus koko nuoren tulevaisuuteen on asia, jota yhteiskunnassa ei saa jättää huomiotta. Vuonna 2020 kesätyöpaikkojen määrä romahti. Saman välttämiseksi on tänä vuonna ryhdytty töihin monella taholla.

Nuorten kesätyöllistämistä ja yleishyödyllisiä yhdistyksiä tukeva Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja on käynnissä kahdeksatta kertaa. Kampanjassa osuuspankki tarjoaa työnantajana toimivalle yhdistykselle tuen nuoren työllistämiseksi. Kun yhdistys palkkaa nuoren, OP maksaa yhdistykselle nuoren palkan kahdeksi viikoksi. Tulevana kesänä kampanjan kautta työllistyy yli 1 700 iältään 15–17-vuotiasta nuorta. Näiden kesäduunien hakuaika on käynnissä 18.4. asti.

– Koronatilanteesta huolimatta on tärkeää, että nuoret saavat mahdollisuuksia ottaa ensiaskelia työelämässään. Kesätyöpaikalla on merkitystä niin oman talouden kuin työelämään tutustumisen kannalta. Kannustamme kaikkia yrityksiä tukemaan nuorten kesätyöllistymistä parhaan kykynsä mukaan, jotta kesätyöpaikkojen määrä saadaan vielä nousuun, kertoo OP:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa.

OP Ryhmä työllistää suoraan merkittävän määrän nuoria kesätöihin. Kesällä 2021 osuuspankit tarjoavat kesätöitä yhteensä noin 500 nuorelle, jotka ovat pääsääntöisesti AMK- ja yliopisto-opiskelijoita.

– Palkkaamme kesätöihin joka vuosi sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoita, että vastavalmistuneita. Tärkeintä on hakijan kiinnostus alaa kohtaan ja halu oppia uutta, Kousa sanoo.

Kesäyrittäjyys-ohjelma itsensä työllistämiseksi

TATin kehittämä ja OP:n tukema Kesäyrittäjä-ohjelma auttaa 17–29-vuotiaita nuoria kokeilemaan kesällä omia yritysideoitaan ja ottamaan vastuuta omista tekemisistään. Kesäyrittäjäksi voi hakea 20.4. mennessä. Tänä vuonna 250 nuorta voi hakea ohjelmaan Espoossa, Helsingissä, Iisalmessa, Oulussa, Raumalla, Turussa ja Vantaalla.

– Kesäyrittäjät oppivat paljon työstä ja itsestään. Kokemukset ovat olleet selvästi rohkaisevia, sillä viime vuonna Kesäyrittäjinä toimineista peräti 78 prosenttia jatkoi yritystoimintaa myös kesän jälkeen, kertoo Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

– Erityisesti itsenäistymisen kynnyksellä olevien nuorten aikuisten taloudellisen kyvykkyyden tukeminen on tärkeää. Luottamus omaan talousosaamiseen tukee elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia nuoren muuttaessa omaan talouteen ja siirtyessä opiskelu- ja työelämään. Rahasta ja työelämästä puhuminen on terveysteko yksilölle ja hyvinvointiteko koko yhteiskunnalle, Järvelä summaa.

Vielä ehtii! -kampanja haastaa palkkaamaan vielä yhden kesätyöntekijän

Elinkeinoelämän keskusliiton kesätyökyselyn mukaan kesätyöpaikkojen määrä romahti vuonna 2020 koronakriisin seurauksena 80 000 työpaikan tasolle, mikä vastaa finanssik­riisin aikaista aallonpohjaa. Ollaan kaukana huippuvuosista: koronaa edeltävinä vuosina kesätyöpaikkojen määrä saatiin nostettua yli 120 000:een.

Kesätyöt vaikuttavat tutkitusti nuorten työelämävalmiuksiin ja uravalintoihin. TAT Nuorten tulevaisuusraportissa kolme neljästä nuoresta ilmoitti hakevansa kesätyöpaikkaa 2020. Nuorisobarometrin 2019 mukaan miltei puolet (47 %) vastaajista koki kesätöillä ja työharjoittelulla olleen ainakin melko paljon vaikutusta ammatin, toimialan tai uran valintaan.

– Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen väylä kohti itsenäistä elämää ja kokemus siitä, että omaa talouttaan voi hallita nimenomaan työtä tekemällä ja siitä ansaitsemalla. Tätä kokemusta meidän tulee suojella ja tukea, ettei yhä useampi jää ilman tarpeellista kokemusta ja siten myös tietä hyvään, itsenäiseen ja aktiiviseen elämään, Jenni Järvelä muistuttaa.

Nuorten kesätyö on investointi, jonka kannattavuus on palkkakustannusta monin kerroin suurempi työnantajalle, yhteiskunnalle ja nuorelle. Korona on kohdellut kovasti myös suurta määrää yrityksiä. Vielä ehtii! -haasteen takana olevat tahot, Suomen nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssi, Talous ja nuoret TAT ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK haluavat vielä muistuttaa työnantajia: VIELÄ EHTII!

Kesätyö OP:n piikkiin -kampanjasta lisää tietoa tästä
Kesäyrittäjyys-ohjelmasta lisää tietoa tästä