X

Vi söker en tvåspråkig expert till TATs Företagsby i Österbotten 

Gillar du ett mångsidigt jobb? Är du självstyrd med ett pedagogiskt grepp? Kolla hit om du svarade ja! Skicka ansökan och bli en del av TATs team i Österbotten!

TATs Företagsby har fungerat länge som en viktig del av företagsamhetsfostran på Österbotten. I framtiden utvidgar TAT sitt utbud till skolor och lärare. Då vår nuvarande regionkordinator flyttar till nya utmaningar, öppnar vi en expertplats i enlighet med vår strategi som vi utarbetat förra året. Som expert är du ansvarig för förverkligandet av Företagsbyns lärandehelhet för både låg- och högstadiet på ditt område. Företagsbyn för lågstadiet befinner sig i Vasa och Företagsbyn för högstadiet i Seinäjoki. En del av ditt arbete är dessutom att på överenskommet vis marknadsföra TATs skol- och stödtjänster på ditt område.

Det regionala teamet formas av en expert, en partnerskapschef och våra ansvariga handledare. Teamet ansvarar för TATs regionala verksamhet i Österbotten tillsammans med TATs personal. Expertens arbetsställe är huvudsakligen i Vasa och sekundärt i Seinäjoki.

Centrala uppgifter som expert:

  • Ansvarande av Företagsbyns tvåspråkiga verksamhet (låg- och högstadiet) tillsammans med de ansvariga handledarna.
  • Kommunikation med lärare, skolningar och kommunikation med skolorna på finska och svenska.
  • Att fungera som chef för ansvariga handledarna (t.ex. introduktion, arbetshandledning och skiftplanering).
  • Marknadsföring av TATs andra tjänster och produkter samt kommunikation om dem till de som bestämmer om undervisningen på området och genomföring av tjänsterna på överenskommet sätt i skolorna.

Vi förväntar oss goda kunskaper i projekthantering samt ett självstyrt arbetssätt. Vi förutsätter en lämplig skolning och erfarenhet av utbildningssektorn. Dessutom förväntar vi oss att du är tvåspråkig.

Anställningsförhållandet börjar så fort som möjligt efter ansökningstidens slut och den är tillsvidare giltig. Personen som väljs till uppgiften ska före mottagandet av arbetsplatsen uppvisa ett straffregisterutdrag (504/2002).

TAT är en arbetsgivare som vill främja diversitet i arbetslivet. Därför önskar vi oss att sökanden skulle forma en heterogen grupp. Vi ser framemot ansökningar från personer i alla åldrar och kön, samt med olika språk- och kulturbakgrund och personer som representerar minoriteter.

Skicka din ansökan och CV (inklusive löneönskan) i pdf- format senast den 29.7.2021 till adressen rekry@tat.fi. Skriv som rubrik ”Expert, Företagsbyn, Österbotten”.

Intervjuerna ordnas 10.8.2021 eller 12.8.2021.

Tilläggsuppgifter (på finska):

Kaisa Koistinen, Direktör, Företagsbyn, tel. 050 530 3969 helst 29.6. kl 9-10 och 26.7. kl 10-11.