X

Työntekijäkeskeisyys houkuttelee tekniikan ja kaupallisen alan osaajia yrityksiin

Uutta johtamiskulttuuria edustavat ohjelmisto- ja peliyhtiöt ovat kiilanneet hyvämaineisimpien työnantajien listan kärkeen. T-Median  työnantajamainetutkimuksen korkeimmalle sijalle ylsi ohjelmistoyhtiö Vincit. Kärkikolmikossa ovat lisäksi Supercell ja Kone. Heikoin työnantajamaine oli Terrafamella, Postilla ja Tiedolla.

Avoimuus, läpinäkyvyys ja yhtiön vastuullisuus ovat nykyään tärkeitä työpaikan valintakriteereitä.

T-Median tutkimuksessa selvitettiin laajasti tekniikan ja kaupallisten alojen korkeakouluopiskelijoiden ja työelämässä olevien korkeasti koulutettujen käsityksiä työnantajista. Vastaajat arvioivat työnantajien hallinnon avoimuutta, taloutta, johtamista, uusiutumista, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tuotteita ja palveluita sekä kattavasti työntekijöiden kohtelua.

– Uutta työntekijäkeskeistä johtamiskulttuuria edustavien ohjelmistoyritysten nousu maineikkaimpien työnantajien listalla kertoo korkeasti koulutettujen muuttuneista työelämäodotuksista. Perinteisistä suurista työnantajista Kone yltää vielä kolmen parhaan joukkoon, mutta muutos voimasuhteissa on selkeästi havaittavissa, T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen toteaa.

59 prosenttia tekniikan ja kaupallisten alojen osaajista on kiinnostunut työskentelemään startup-yrityksissä. Korkeasti koulutetut kokevat, että startupeissa pääsee vaikuttamaan, kehittämään ja luomaan uusia asioita autonomiaa korostavassa johtamiskulttuurissa.

– Korkeasti koulutetut osaajat haluavat osallistua, tehdä merkityksellistä työtä ja nähdä kättensä jäljet. Raskaat hierarkiat ja pomottelu eivät istu moderniin työkulttuuriin. Säilyttääkseen vetovoimansa suurten yritysten kannattaa ottaa oppia startupien organisaatiokulttuureista, Salminen-Kultanen jatkaa.

Muutos näkyy merkittävällä tavalla myös perinteisten työpaikan valintakriteerien merkityksen laskuna. Avoimuus, läpinäkyvyys ja yhtiön vastuullisuus nousevat monien yhtiöiden kohdalla huomattavasti tärkeämmiksi valintaperusteiksi kuin perinteisesti korkeaa arvostusta nauttineet kiinnostavat työtehtävät, palkkaus, ilmapiiri tai työsuhteen turvallisuus.

www.t-media.fi

Työnantajakuva 2017 -tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Esitutkimuksessa tekniikan ja kaupallisten alojen osaajat nimesivät spontaanisti kaksi hyvä- ja huonomaineista työnantajaa. Eniten mainintoja saaneet yhtiöt tutkittiin tarkemmin varsinaisessa tutkimuksessa, jossa 1 890 tekniikan ja kaupallisten alojen osaajaa arvioi yrityksiä Luottamus&Maine-mallin avulla. Vastaajista 70 prosenttia oli kaupallisten ja teknillisten alojen korkeakoulututkinnon suorittaneita ja loput näiden alojen opiskelijoita.