X

Tulevaisuuteen mennään sitoutuneiden opettajien voimalla!

OAJ:n kampanjan mukaisesti sitoutuneet opettajat tekevät tulevaisuuksia. Opettaminen ei ole vain tietojen ja taitojen siirtämistä, vaan tulevaisuuksien tekemistä oppilaille ja meille kaikille täällä Suomessa. Opettajien jatkuva oman ammattitaitonsa kehittäminen on näkynyt myös meillä TATissa, käyttäjämäärät ovat kasvussa ja esimerkiksi jo yli 75 % Suomen kaikista ammatillisista oppilaitoksista käyttää TATin oppimateriaaleja

Uutisointi toisen asteen opiskelusta on viime aikoina ollut negatiivissävytteistä. Ammatillisen koulutuksen vuonna 2018 voimaan tulleen reformin vaikutuksia on kritisoitu, ja koronan vuoksi ammatillisen koulutuksen keskeyttämisluvut ovat kasvussa.  Myöskään lukiokenttä ei ole säästynyt ongelmilta. Jatkuva epätietoisuus koronatilanteen aiheuttaman etäopetuksen jatkumisesta yhdistettynä ylioppilaskirjoitusten armottomaan aikatauluun on luonut lukioille paineita suoriutua poikkeusoloissa.  TATin näkökulmasta, kampanjan sanomaa mukaillen, opettajat ovat sitoutuneet vahvasti kuitenkin tulevaisuuksien tekemiseen!

Poikkeusolot iskevät nuoriin vahvasti

Tutkimusten mukaan kaikista ikäryhmistä nuoret ovat kärsineet koronan vaikutuksista eniten. 20 % nuorista on jäänyt työttömäksi tai lomautetuksi, ja peräti 40 % menetti viime kesänä kesätyönsä tai harjoittelupaikkansa koronan seurauksena (Digiconsumers -tutkimushanke 2021). Epävarmuutta ja huolta omasta tulevaisuudestaan kokee jopa 47 % nuorista (Tuhat suomalaista tutkimus, 2021).

Onkin mahtavaa huomata, että tällaisena aikana toisen asteen oppilaitoksissa jaksetaan panostaa nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoihin, tarmokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.

Kaikkien TATin toisen asteen palveluiden käyttö on kasvussa

Lukuvuoden 2020–2021 aikana kaikkien TATin toisen asteen palveluiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Bisneskurssien oppimateriaaleja käytetään digitaalisessa oppimisympäristössä jo 133 toisen asteen oppilaitoksen voimin, joista on lukioita 67 kappaletta ja ammatillisia oppilaitoksia 66. Tämäkään luku ei kerro koko totuutta. Lisäksi oppimateriaaleja on ladattu pdf-muodossa kuluvan lukuvuoden aikana 371 kertaa, joista ei jää oppilaitoskohtaista dataa.

Ammatillisia oppilaitoksia on Suomessa yhteensä 87, mukaan lukien ammatilliset erityisoppilaitokset. Näin ollen TATin tarjoamia Bisneskursseja tai Bisnekset verkkoon hankkeen yrittäjyysmateriaaleja käytetään jo 76 % kaikista ammatillisista oppilaitoksista.

Myös Kesäyrittäjä-ohjelma laajenee tänä vuonna seitsemään eri kuntaan, ja TATin kautta kesäyrittäjyyttä pääsee kokeilemaan jo 250 nuorta. Nuorten työnhaussa auttavan Duunikoutsi-sovelluksen käyttäjiä tuli vuoden 2020 aikana lisää 13 300. TATin toisen asteen työelämää ja tulevaisuuden näkymiä avaavat Mun elämä -virtuaalioppituntien tilausmäärät ovat kasvussa, pelkästään tämän vuoden aikana virtuaalioppitunteja on tilattu jo miltei 500.

Näiden lisäksi TATin uusin palvelu, Lukiolaisten sijoittajakoulun suosio on yllättänyt iloisesti. Konseptin toteutus alkaa vasta tämän vuoden elokuussa, mutta nyt jo mukaan on ilmoittautunut 35 toisen asteen oppilaitosta.

Tulevaisuuksien tekemiseen sitoutuneet opettajat!

Jatkuva sopeutuminen poikkeusolojen tuomiin haasteisiin varmasti tuntuu opettajissa, mutta TATin palveluiden nousussa olevat luvut osoittavat, että kentällä tehdään koko ajan töitä hartiavoimin nuorten paremman tulevaisuuden eteen. Tällaisena aikana uskon luominen tulevaan, työelämävalmiudet, oman talouden hallinnan taidot ja mahdollisuus yrittäjyyteen ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

Hyvä opettajat, te tulevaisuuksien tekijät!

Bloggaaja

Julia Kiljunen

kumppanuuspäällikkö

@juliakukka