X

TAT ja Tulevaisuuskoulu tarjoavat tukea lukioiden tulevaisuusopetukseen

Tulevaisuusopetus lukiossa

Globaalit megatrendit kuten digitalisaatio, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja tekoäly muuttavat työelämää ennennäkemätöntä vauhtia. Nopeasti muuttuva ja epävarma työn tulevaisuus on uudenlainen haaste myös kasvatukselle ja koulutukselle. Miten voimme valmistaa nuoria ammatteihin, joita ei ole vielä olemassa tai ratkaisemaan ongelmia, jotka eivät ole vielä syntyneet? TAT ja Tulevaisuuskoulu tarjoavat lukio-opettajille tukea aiheiden käsittelyyn Tulevaisuus ja työn murros opetuksessa -koulutuksissa.

TAT ja Tulevaisuuskoulu käynnistävät syksyllä 2019 Tulevaisuus ja työn murros opetuksessa -täydennyskoulutusryhmät lukio-opettajille. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa on tavoitteena syventää opettajien käsitystä työn murroksesta, siihen vaikuttavista megatrendeistä sekä muista tulevaisuuden muutosilmiöistä.

─ Kukaan ei voi tietää miltä maailma tulee näyttämään 30 tai edes kymmenen vuoden päästä. Elämme monen murroksen keskellä ja nopeat muutokset asettavat opettajat lähes mahdottomaan asemaan. Jatkuvasti pitäisi pystyä sopeutumaan uudenlaisiin odotuksiin, opettamaan uusia sisältöjä ja käyttämään uudenlaista teknologiaa. Valmiiden vastausten sijaan opetuksen tulisi keskittyä yhä enemmän avartamaan nuorten näköaloja tulevaisuuteen ja siellä oleviin mahdollisuuksiin sekä auttaa heitä löytämään omat polkunsa tulevaisuuteen, avaa koulutuksen taustoja Tulevaisuuskoulun toiminnanjohtaja ja tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää.

Lukion uuden opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa tulevaisuusajattelu on opetusta, tavoitteita ja arvoja läpileikkaava teema: Se on nuoren tulevaisuususkon rakentamista avarakatseisesti, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin vastaamista sekä ennen kaikkea kestävän kehityksen edistämistä. Tulevaisuus ja työn murros opetuksessa -koulutuksilla pyritään tarjoamaan tietoa ja työvälineitä opettajan arkeen.

─ Haluamme tarjota lukio-opettajille uudenlaisia ajatusmalleja, mutta myös konkreettisia työvälineitä tulevaisuusopetuksen tueksi. Tulevaisuus ja työn murros ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka eivät aukea yhden oppitunnin tai kurssin aikana. Siksi haluamme painottaa yhteistyön voimaa opettajien ja oppiaineiden kesken, mutta myös työelämän suuntaan, kertoo koulutuksen tuottaja Auri Kohola TATista.

Koulutuksen vierailevana asiantuntijana toimii työn murroksen, digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn asiantuntija, johtamistieteiden tohtori Merja Fischer. Hän pitää tärkeänä, että osaamisen kehittäminen perustuu muutoskyvykkyyden ja tulevaisuususkon vahvistamiseen. Tulevaisuuden osaamisvaatimusten kannalta Fischer kannustaa kouluja tukemaan suomalaisen työelämän arvoja: merkityksellisyyttä, rohkeutta, luottamusta ja sinnikkyyttä (Työelämä 2020).

─ Suomalainen työelämä on murroksessa ilman digitalisaation vaikutuksiakin. Meidän on huolehdittava, että osaamisen kehittäminen, niin oppilaitoksissa kuin yrityksissä, tukee sellaisen osaamisen kehittämistä, joka lisää kansallista kilpailukykyä. Yksilöiden hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että jokainen saa merkityksellisyyden kokemuksia, ja siksi työllä on niin tärkeä rooli hyvinvointiyhteiskunnassa, sanoittaa Fischer työn murroksen merkitystä.

Koulutusryhmät muodostetaan Tampereelle, Kuopioon, Ouluun, Turkuun sekä Helsinkiin. Jokaiseen ryhmään mahtuu mukaan 20 lukio-opettajaa. Maksuton koulutuspaketti pitää sisällään ennakkotehtäviä, kaksipäiväsen lähitapaamisen, opetuskokeilun toteuttamisen omalla koululla sekä puolen päivän loppuseminaarin. Hankkeen päätteeksi kokemuksista kootaan opettajan opas työn murrokseen ja tulevaisuusopetukseen.

Tutustu Tulevaisuus ja työn murros opetuksessa -koulutuksiin tarkemmin, ota #tulevaisuushaltuun ja ilmoittaudu mukaan 26.5. mennessä.