X
Digitaalinen materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Hukkataloudesta kiertotalouteen

Kiertotalous ei ole vain kierrätystä. Kiertotalous on systeeminen muutos, jonka nykyinen hukkataloutemme tarvitsee, kun taloudellista hyvinvointia on tuotettava entistä vähemmillä resursseilla. Kiertotaloudella torjutaan ilmastonmuutosta ja vastataan luonnonvarojen niukkuuteen ja muihin raaka-aineriskeihin. Kiertotaloudessa on kysymys taloudesta: OECD:n laskelmien mukaan kiertotalouden hyöty Euroopalle voi olla jopa 1,8 biljoonaa (siis 1800 miljardia) euroa vuoteen 2030 mennessä.

Hukkataloudesta kiertotalouteen oppimateriaali luo pohjan kiertotalouden ymmärtämiselle. 20 oppitunnin laajuisessa kiertotalouspaketissa käsitellään teoriaosuuden ja tehtävien avulla kiertotalous syvällisesti ja hahmotetaan sitä käytännössä tutustumalla kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja yrityksiin, jotka ovat jo siirtyneet kiertotalouteen.

Ota käyttöön

Hukkataloudesta kiertotalouteen -materiaalia voi käyttää joko interaktiivisessa Claned-oppimisympäristössä, tai vaihtoehtoisesti voit ladata materiaalista PDF-version. Oppimisympäristössä olevan materiaalin saat käyttöösi lähettämällä viestin osoitteeseen bisneskurssit@tat.fi, PDF-materiaalin saat klikkaamalla ”siirry materiaaliin” ja täyttämällä latauskaavakkeen.

Hukkataloudesta kiertotalouteen on kaikkien toisen asteen oppilaitosten vapaasti käytettävissä osana opetustaan. Materiaali on saatavilla sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi, ja se on maksutonta sekä oppilaitoksille että opettajille.

Kesto: 20 h

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 02/2020

Avainsanat: kestävä kehitys, kiertotalous, ympäristö, Bisneskurssit

Siirry materiaaliin