X
Digitaalinen materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Businesskurser

Det finns fyra omfattande Businesskurser, som hjälper att utveckla kunskaper om affärsverksamhet och den globala ekonomin samt att hitta sina businessfärdigheter. Med aktiverande övningar samt tillämpade uppgifter övas väsentliga kunskaper i ekonomi och arbetslivet. Businesskurser kan fritt väljas av alla läroanstalter som ger undervisning på andra stadiet, och de är kostnadsfria både för läroanstalter och studerande.

Kurserna finns på digitala Claned-inlärningsplattformen, vilket möjliggör att undervisningen kan ske delvis som distansundervisning. Från kursinnehållet kan även väljas mindre helheter som passar till din egen undervisning.

Om du vill beställa en länk för att bekanta dig med våra provkurs på svenska, vänligen kontakta bisneskurssit@tat.fi.

Kurshelheter

 • Försäljning, marknadsföring och kommersialisering
  På kursen behandlas processen för kommersiell användning, marknadsföring, kundsynvinkel samt förutsättningar för lyckad försäljning. Bl.a. dessa är grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.
 • Interaktion och förhandlingsteknik
  På kursen behandlas förutsättningar för en välfungerande växelverkan och dess betydelse i arbetslivet. Kursen introducerar olika sätt att kommunicera, olika förhandlingsfaser samt förhandlingstekniker.
 • Den globala marknaden
  På kursen studeras internationella handeln ur olika perspektiv. Kursen fokuserar på de utmaningar och möjligheter som globaliseringen medför samt på megatrenderna inom ekonomin. Kursen behandlar även cirkulär ekonomi och affärskulturer.
 • Ekonomi, finanser och entreprenörskap
  Kursen behandlar placering och lönsam företagsverksamhet. Huvudfokus är på redovisning och finansiering. De studerande bekantar sig också med att grunda ett eget företag genom startup-världen.

Varaktighet: 38 t

Utgivare/Författare: Talous ja nuoret TAT

Publicerat: 04/2020

Nyckelord: cirkulär ekonomi, Businesskurser, marknadsföring, försäljning, förhandlingsteknik, ekonomi, finanser

Gå till materialet