X

TAT:s Businesskurser förnyas

Ekonomi och ungdom TAT förnyar sina läromaterial för andra stadiet under våren. Istället för de tidigare fyra businesskurserna kommer det från och med hösten 2021 att finnas tre läromaterialspaket. Teman för de här paketen kommer att vara: kontroll över den egna ekonomin, arbetslivskunskap och företagskunskap. Tidigare uppgifter och helheter kommer att länkas under dessa teman. Läromaterialspaketen kommer att vara gratis för alla lärare och studerande.

Hur uppdateras businesskurserna?

Stammen för de existerande businesskurserna uppdateras. Det kommer även helt nya delar till läromaterialen. Språket och innehållet i läromaterialen förtydligas så, att de skulle betjäna diverse elever på bästa möjliga vis. Den digitala läromiljön kommer att förenklas och den kommer att vara användarvänligare.

I utvecklingen har vi beaktat feedbacken vi fått av lärare och studeranden. Läromaterialen är riktade jämlikt till såväl gymnasie – som yrkesutbildningen, och läromaterialen är ihopkopplade med bådas läroplaner.

Så som förr, producerar vi läromaterialen tillsammans med våra samarbetspartners. Huvudsamarbetspartners i TAT:s Businesskurser är: Nordea, OP Gruppen, Handelsbanken, Lidl och Yksityisyrittäjäin säätiö.

Hur tar jag de nya businesskurserna i bruk?

I framtiden kan du använda dig av läromaterialen i form av hela kurser eller som små delar.

De nya läromaterialen kommer att hittas på vår förnyade lärandemiljö; Pinja LMS – underlaget. Dessutom är det möjligt att i vissa fall ladda ner läromaterialet till skolans egen lärandemiljö.

Under sommaren 2021 kommer vi att till nätsidan uppdatera alla instruktioner för användningen nav Businesskurser. Vi informerar om de förnyade läromaterialen i början av augusti och hjälper med att komma igång. I fortsättningen kommer materialen inte att ”beställas” till skolan – materialen kan tas i bruk från och med hösten direkt via nätsidan.

OBS! Det går inte att beställa av de gamla kurserna efter hösten 2021. Språkversionerna av de nya kurserna försöker vi framställa så fort som möjligt under hösten 2021. De svenskspråkiga kurserna blir klara senast under september.

Ifall du har frågor, når du oss snabbast via e-mail: bisneskurssit@tat.fi.