X

TAT talks: Yhdessä kohti nuorten parempaa taloudenhallintaa

Miten tukea nuoria ja heidän vanhempiaan, jotta yhä harvempi joutuisi kamppailemaan oman taloudenhallintansa kanssa? TAT kokosi joukon talousopetuksen parissa toimivia asiantuntijoita ratkaisemaan kysymystä.  

TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen avasi Kohti nuorten parempaa talousosaamista -tilaisuuden.

Nuorten taloudenhallintataidot ovat jatkuvasti pinnalla ja nuorten aikuisten taloustiedoissa tiedetään olevan puutteita. Pikavippejä otetaan paljon ja esimerkiksi maksuhäiriöiden määrä nousi vuonna 2016 kaikkien aikojen ennätystasolle. Luottotietorekisterin suurimmat ongelmat keskittyivät 25—44-vuotiaille miehille.

TAT talks: Kohti parempaa nuorten talousosaamista -tilaisuudessa puhunut Vaasan yliopiston professori Panu Kalmi kertoi tuloksia nuorten talouslukutaitoa mitanneesta tutkimuksesta. 18—25-vuotiaat ottavat muita ikäryhmiä enemmän pikavippejä, eikä heidän taloustietämyksenä ole yhtä vahvaa kuin esimerkiksi 26—35-vuotiaiden ikäryhmässä. Samaan aikaan ylivelkaantuneita on eniten nimenomaan 26—35-vuotiaiden joukossa. Näyttääkin siltä, että taloudellista tietämystä ei automaattisesti seuraa järkevä talouskäyttäytyminen.

Panu Kalmi on tutkinut paljon nuorten taloustaitoja.

Taloustaitojen lisäksi työelämätaitoja

Julkisessa keskustelussa heikkoon talouden ymmärrykseen ja hallintaan on yhdistetty laajasti nuorten heikot työelämätaidot. Ratkaisuna on nostettu esille vanhempien rooli sekä koulun tarjoama talousopetus.

TATin koolle kutsumat asiantuntijat pitivät yhtenä vanhempien taloustietoisuuden lisäämisen keinona nuorten taloustietämyksen lisäämistä, jolloin nuoret voisivat ohjeistaa myös vanhempia. Koulussa tehtävän talousopetuksen nähtiin olevan tässä kohtaa tärkeässä roolissa. Opettajat voisivat lisäksi esimerkiksi kehottaa nuoria keskustelemaan kotona oppimistaan talousasioista. Konkreettisena toimenpiteenä tiedon lisäämiseksi tilaisuudessa päätettiin informatiivisen, vanhemmille suunnatun Facebook-ryhmän perustamisesta.

Talousopetus vahvaksi osaksi alakoulun opetusta

Tilaisuudessa pohdittiin myös sitä, millaisia toimenpiteitä pitäisi suunnata nimenomaan nuorille, jotta heidän taloustietämyksensä paranisi. Paikalla olleiden mielestä talouskasvatus pitäisi aloittaa mahdollisimman nuorella iällä.

Yksi talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja opettavista tahoista on TATin Yrityskylä, joka tavoittaa vuosittain jo yli 75 prosenttia Suomen kuudesluokkalaisista. Panu Kalmin vuonna 2016 toteuttamasta tutkimuksesta selvisi, että oppimiskokonaisuuden suorittaminen lisäsi koululaisten taloustietämystä keskimäärin 17 prosenttia.

Talousopetusta kaivataan kuitenkin vielä aiemmin alakoulussa. Tuoreessa opetussuunnitelmassa talous- ja työelämätaidot on nostettu esille osana laaja-alaista osaamista. Siksi näitä asioita on tarkoitus painottaa heti ensimmäiseltä luokalta lähtien. Konkreettisena lisäyksenä 4.—6.luokkalaiset opettelevat kahden vuosiviikkotunnin verran yhteiskuntaoppia.

Opettajat tarvitsevat talousopetuksen tueksi ohjausta sekä täydennyskoulutusta. Monilla talousopetukseen keskittyvillä organisaatioilla on olemassa aihepiirin materiaaleja sekä oppimispelejä. Mm. edu.fi -sivustolle on kerätty tällaisia aineistoja.

Konkreettisena uutena ehdotuksessa tilaisuudessa pohdittiin Mitä ihmiset tekevät? -konseptin perustamista. Se tarkoittaisi kouluille jaettavaa materiaalia, joka kertoisi, mitä lähiseudulla tapahtuu ja mitä yritykset tekevät.

Raha näkyväksi!

Sähköisten finanssipalveluiden maailmassa on entistä tärkeämpää, että rahasta onnistutaan tekemään nuorelle konkreettinen käsite. Alle 18-vuotias ei esimerkiksi vielä voi kovin helposti tehdä ostoksia netistä, jolloin kuluttaminen keskittyy fyysisiin kauppoihin. Täysi-ikäisyys tuo nuoren ulottuville huomattavan määrän uusia kulutusmahdollisuuksia. Virtuaalisesti liikkuvan rahan hallitseminen voi olla nuorelle hankalaa.

Pankeilta toivottiin TAT talks -tilaisuudessa konkreettisia toimenpiteitä rahankäytön näkyväksi tekemiseen alle 18-vuotiaille. Nordean Pirjo K Kuusela kertoi organisaationsa poistaneen verkkopankin ikärajat. Nuorille on mahdollistettu vanhempien suostumuksella oman tilin katselu- ja maksuoikeus. Myös verkkopankin visuaalisuutta on lisätty, tavoitteena kannustaa nuoria säästämiseen.

Nuorten talousosaamisen parantamiseksi tehdään eri tahoilla monia toimenpiteitä. Lukiolaisille suunnatun Talousguru -kilpailun 20-vuotisjuhlan kunniaksi parhaillaan on käynnissä kaikille nuorille suunnattu #Tubetatonni -videobloggauskilpailu. Tavoitteena on saada nuoret pohtimaan omaa rahankäyttöään.

Youtube onkin yksi vastaus monen organisaation haasteeseen: Miten nuoret tavoittaisi parhaiten, jotta sanoma ja tieto leviäisi? TAT talks -tilaisuudessa kuultujen nuorten toiveina olivat todentuntuiset kampanjat taloudenhallinnasta. Erityisen suuressa arvossa ovat nuorten esikuvien, kuten tubettajien kokemukset omasta rahankäytöstä. Nuoret kohtaisivat mielellään tunnettuja tubettajia ja bloggaajia tapahtumissa, joissa samalla kerrottaisiin esimerkiksi säästämisestä.

Olemassa olevia taloudenhallintapalveluja:

Teksti ja kuvat: Mari Lehtonen / TAT