X

Talous ja nuoret TAT mukana nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurissa

Nuorisoala sai loppukeväästä uuden Osaamiskeskuksen, Kentaurin. Toiminta käynnistettiin toden teolla lokakuussa Alkupotku-nimisessä verkkotapahtumassa.

Kentauri on yksi tuoreista nuorisoalan osaamiskeskuksista. Sen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Toiminnasta vastaavat Suomen Partiolaiset, Talous ja nuoret TAT, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Opintokeskus Sivis.

Alkupotku-tapahtumassa esiteltiin Kentaurin tulevaa toimintaa. Esiin nousivat kansalaistoiminnan muuttuvat toimintaympäristöt, kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevan tiedontuotannon ja vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen sekä nuorten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Nuorten osaaminen näkyväksi

Kentauri kartoittaa, millä eri tavoilla ja välineillä järjestöissä tunnistetaan ja tunnustetaan nuorten toiminnassa syntyvää osaamista ja millaisia esteitä tunnustamiselle on. Erityisesti pyritään selvittämään, miten nuorten harrastustoiminnassa saatua osaamista voi tehdä paremmin näkyväksi. Hankkeen myötä TATin kehittämään Duunikoutsi-sovellukseen tuodaan alkuvuodesta 2021 nuoren osaamisen tunnistamiseen liittyviä haasteita.

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kertoo TATin olevan innolla mukana osaamiskeskuksen työssä.

– Toimintamme keskiössä ovat nuoret. Haluamme varmistaa, että he saavat työelämää varten monipuolista osaamista, joka auttaa heitä elämään hyvää elämää. Kentaurin kautta pääsemme vaihtamaan tietoa nuorisoalan muiden toimijoiden kanssa ja konkreettisesti etsimään keinoja työmme vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Osaamiskeskus on luonut tiedonkeruuta varten kyselyn, johon voi vastata suomeksi (Kartoitus nuorten osaamisen tunnustamisesta ja tunnistamisesta järjestöissä) ja ruotsiksi (Kartläggning av identifiering och erkännande av unga personers kompetenser). Kysely on avoinna marraskuun loppuun asti.

Kentaurin liikkeitä voit seurata Twitterissä: @Kentauri_fi