X

Talous ja nuoret TAT koordinoimaan kansallista Mun talous -verkostoa

Talous ja nuoret TAT alkaa koordinoimaan kansallisen Mun talous -verkoston työtä maaliskuusta 2021 lähtien. Mun talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia sekä finanssialan ja julkishallinnon toimijoita. Tavoitteena on nuorten taloudellisen lukutaidon kehittyminen ja talousongelmien väheneminen. Verkoston kantavia voimia ovat yhteistyö, avoimuus ja voittoa tavoittelemattomuus.

Mun talous -verkostoa koordinoi Suomen Setlementtiliiton, NAL:n, Nuorisosäätiön ja Takuusäätiön Mun talous -hanke vuosina 2013–2017 ja Setlementtiliiton Mun talous -toiminta vuosina 2018–2020.

Otamme ilolla vetovastuun tämän monipuolisen verkoston vetämisestä, joka on jo asettanut hyvän tavoitteen aiemmassa strategiatyössään: talouslukutaidon nostamisen kaikkien kansalaistaidoksi vuoteen 2025 mennessä. TATille on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että valtakunnallisesti pystymme tarjoamaan jokaiselle lapselle ja nuorella työvälineet talousosaamiseen, työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen, kaikissa näissä talouslukutaito on tärkeää, sanoo verkostoa nyt luotsaavan TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen.

Mun talous -verkoston toiminta on vapaaehtoista, avointa ja voittoa tavoittelematonta. Verkoston jäsenten välisellä yhteistyöllä lisätään työn vaikuttavuutta, vältetään toiminnan päällekkäisyyksiä sekä levitetään tietoa ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi yhteistyön avulla saadaan koottua hajallaan oleva tieto, toimintamallit ja käytännöt yhteen. Verkosto tekee myös vaikuttamistyötä ja nostaa taloudenhallinnan aihepiiriin kuuluvia asioita julkiseen keskusteluun.

TAT haluaa tuoda verkoston jäsenet jatkossakin yhteen pohtimaan ja kehittämään suomalaisten lasten ja nuorten taloustaitoja monestakin eri elämännäkökulmasta. Tavoitteena on kerätä tietoa ja kehittää monipuolisen verkoston kanssa mietintöjä ja toimenpide-ehdotuksia, miten tätä kansalaistaitoa voidaan parhaiten yhdessä kehittää valtakunnallisesti.

Haluamme jatkaa verkoston erinomaista työtä ja saavuttaa strategiassa asetettuja hyviä tavoitteita. Toimijoiden kirjo on laaja ja valtakunnallinen ja olemme TATissa erittäin iloisia siitä, että saamme vetää työskentelyä jatkossa. Tulemme myös siirtämään verkoston hyvän materiaalipankin turvaan omille sivustoillemme, jottei sekään pääse hukkumaan, toteaa Tenhunen-Ruotsalainen.

Lisätietoja:
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja
Talous ja nuoret TAT
+358 40 545 2198
liisa.tenhunen-ruotsalainen@tat.fi

 

Verkoston jäseneksi voi tulla mukaan ilmoittautumalla TATin viestintäjohtaja Panu Mäenpäälle, osoitteeseen: panu.maenpaa@tat.fi