X
Pride

Jotta jokainen on aktiivinen yhteiskuntamme jäsen

28.6.2021
/

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Painotamme sanaa jokainen, sillä haluamme, että jokainen lapsi ja nuori…

Maailma muuttuu, kun aktiivisesti muutamme sitä kielen ja kuvastonkin avulla   

29.3.2021
/

Millä tavalla miellämme toivottavat työelämätaidot? Mitä menestyminen työelämässä tarkoittaa? Entä työelämän merkityksellisyys? Muun muassa edellä mainittuja teemoja pohdimme yhdessä sukupuoli- ja kulttuuritietoista ohjausta kehittävän Potentiaali-hankkeen kanssa tarkastellessamme Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-sovelluksessa erityisesti sen kieltä…

Onnistunut talousopetus lisää yhdenvertaisuutta – 5 vinkkiä talousopetuksen parissa työskenteleville

24.3.2021
/

Oman talouden hallinnan taidot ovat yksi avain itsestään huolehtimiseen. Nuoret kuitenkin lähtevät hyvin eri viivoilta harjoittelemaan omaa rahankäyttöään. Esimerkiksi vanhempien sosioekonominen tilanne ja rahankäytön mallit vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Laadukkaalla ja onnistuneella talousopetuksella voimmekin lisätä nuorten talousosaamisen yhdenvertaisuutta ja vaikuttaa osaltamme myös siihen, että tulotasojen periytyminen vähenisi.  

Tasa-arvo tehdään todeksi puheella, asenteella ja teoilla

19.3.2021
/

Tänään vietetään 19.3. Minna Canthin päivää, joka on samalla tasa-arvon päivä. Tasa-arvon mallimaaksi usein kutsutulla Suomellakin on silläkin vielä parannettavaa. Työelämästä puhuttaessa, Suomessa ihmisten alavalinnat ovat Euroopan sukupuolittuneimpia ja naiset…

Maria Kankkunen

Opettaja, näin voit toimia rasismia vastaan

11.6.2020
/

Kuuntelin yhden valtakunnan päämedian podcastia, jossa puitiin BlackLivesMatter -liikettä ja asiaan reagoimista Suomessa. Podcastin toimittajan arvion mukaan Suomella menee aika hyvin, koska hänestä täällä ei ole yhtä paljon rasismia kuin…