X
Pride

Jotta jokainen on aktiivinen yhteiskuntamme jäsen

28.6.2021
/

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Painotamme sanaa jokainen, sillä haluamme, että jokainen lapsi ja nuori…

Tasa-arvo tehdään todeksi puheella, asenteella ja teoilla

19.3.2021
/

Tänään vietetään 19.3. Minna Canthin päivää, joka on samalla tasa-arvon päivä. Tasa-arvon mallimaaksi usein kutsutulla Suomellakin on silläkin vielä parannettavaa. Työelämästä puhuttaessa, Suomessa ihmisten alavalinnat ovat Euroopan sukupuolittuneimpia ja naiset…

Työelämässä naisten ja miesten erot mitataan usein asenteina

5.5.2015
/

Suomalainen työelämä näyttää pintapuolisesti tasa-arvoiselta. Palkansaajista lähes puolet on naisia, työllisyysaste on lähes yhtä korkea molemmilla sukupuolilla. Naisten ja miesten välillä on kuitenkin myös perustelemattomia eroja. Naiset ja miehet esimerkiksi valitsevat työpaikkansa eri kriteerein. Lisäksi naiset päätyvät teknologia-aloille paljon miehiä harvemmin. Työelämän eriarvoisuuden taustalla onkin usein pelkkiä asenteita, joita on hyvä ravistella.

Miltä näyttää suomalainen arvoilmasto vuonna 2014?

17.12.2014
/

Suomalaisten arvoja on jälleen tutkittu. Jos nuoriin on uskominen, maamme on menossa kohti kansainvälisempää ja moniarvoisempaa yhteiskuntaa. Voidaanko nuorten asenteista ennustaa Suomen tulevaisuutta?

Kansan arvot -tutkimus: Suomalaiset yhä vahvemmin homoseksuaalien tasa-arvoisten oikeuksien kannalla

27.11.2014
/

Homoseksuaalien tasa-arvoisia oikeuksia kannattaa enemmistö suomalaisista. Viime vuoteen verrattuna käsitykset ovat muuttuneet selvästi sallivammiksi kaikissa ikäryhmissä. Tiedot selviävät T-Median vuosittaisesta Kansan arvot -tutkimuksesta, johon vastasi yli 3 500 suomalaista. 66…