X

Mikä on kestävyysvaje ja miten se selätetään?

3.11.2014
/

Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Miksi tarvitsemme pidempiä työuria?

3.11.2014
/

Syksyllä tehtiin kansantalouden kannalta merkittävä päätös, kun eläkeuudistusta koskeva sopimus saatiin valmiiksi. Työurien pidentämisellä huolehditaan ennen kaikkea tulevien sukupolvien riittävistä eläkkeistä ja tasapainotetaan osittain julkisen talouden velkaantumista. Samalla kestävyysvaje saadaan paremmin hallintaan.