X

Vision: De modiga och kunniga ungas Finland

Mission: Vi är en bro till framtiden. I fokus för vår verksamhet står de ungas färdigheter när det gäller ekonomi och arbetsliv.

TAT har en värdegrund bestående av resultat, inspiration, pionjärskap, ansvar.

TAT:s verksamhet finansieras bland annat av TT-stiftelsen, Finlands Näringsliv EK, företag, stiftelser, Undervisnings- och kulturministeriet samt kommuner.

Bekanta dig med våra svenskspråkiga läromaterial!

Kontaktuppgifter

Jenni Järvelä
VD
Tfn +358 40 556 7156
jenni.jarvela(a)tat.fi

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
Direktör
Tfn +358 40 545 2198
liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi

Kaisa Koistinen
Direktör
Tfn +358 50 530 3969
kaisa.koistinen(a)tat.fi

Besöksadress:
Södra Kajen 10
00130 Helsingfors