X

Vision: De modiga och kunniga ungas Finland

Mission: Vi är en bro till framtiden. I fokus för vår verksamhet står de ungas färdigheter gällande ekonomi och arbetsliv.

TAT har en värdegrund bestående av resultat, inspiration, pionjärskap och ansvar.

TAT Ekonomi och Ungdom finns riksomfattande i 11 regioner och samarbetar med 210 kommuner. 80% av sjätteklassarna och 65% av niondeklassarna i Finland deltog i Företagsbyns verksamhet under läsår 2020–2021. Företagsbyn är TAT:s största enhet – en finländsk lärandemiljö som belönats som världens bästa utbildningsinnovation.

TAT:s verksamhet finansieras bland annat av TT-stiftelsen, Finlands Näringsliv EK, företag, stiftelser, Undervisnings- och kulturministeriet samt kommuner.

Våra tjänster:

Företagsbyn

Företagsbyn är en lärandehelhet om arbetsliv, ekonomi och samhälle för sjätte- och niondeklassister i grundskolan. Företagsbyn har belönats som världens bästa utbildningsinnovation och den grundar sig helt på den finländska läroplanen. Lärandehelheten består av lärarutbildning, läromedel samt lektioner i skolan. Höjdpunkten är besöket i Företagsbyns lärandemiljö.

Lärandemiljön i Företagsbyn för lågstadiet är skolelevernass eget samhälle, en miniatyrstad, där eleven arbetar i eget yrke och får lön för arbetet som hen utför. Dessutom verkar eleven som konsument och medborgare och som en del av det finländska samhället.

I lärandemiljön i Företagsbyn för högstadiet tävlar eleverna om att leda företag på internationella marknader. I ledningsgrupper som tävlar mot varandra har varje elev eget ansvarsområde. Under spelet tillverkar och säljer teamen sina varor till kunder och leder företag under fyra kvartal. Vinnarteamet är det som har uppnått det bästa affärsresultatet och ryktet.

Businesskurser

Businesskurserna är ett gratis läromaterialspaket riktat till andra stadiet. Temat är internationell affärsverksamhet. Varje studiehelhet är två studiepoäng (38h). Innehållet kan utnyttjas flexibelt, oberoende tid och plats. Materialen kan i framtiden användas som men del av undervisningen endera som en hel kurs eller som små bitar.   
År 2020 studerade 20 790 elever från andra stadiet Businesskursernas digitala läromaterial. Materialet för yrkesskolorna blev klart i april och det syntes som en tydlig ökning i användarmängderna. Vi utbildade 643 lärare under det gångna året. 
Uppbyggnaden för Businesskurserna är förnyad och nu ligger fokuset starkt på TAT:s strategi: ekonomi, arbetslivet och företagsamhet. 

Cashhjälte

År 2020 hade Cashhjälte-spelet nästan 22 000 spelare och speltiden steg i medeltal till över 19 minuter.  
Totalt har det två år gamla spelet spelats nästan 48 000 gånger. När man multiplicerar mängden spelare med speltiden i medeltal betyder det att enda sedan början har någon hela tiden spelat Cashhjälte-spelet. 
Spelet är riktat till ca. 13-17-åriga och den är helt gratis.  
Cashhjälte–spelet är utvecklat tillsammans med Nordea och Börsstiftelsen. 

”Kesäyrittäjä”-programmet

”Kesäyrittäjä”-kampanjen är ett gratis företagarprogram. Detta program med låg tröskel är riktat till 17-29 åringar. Målet är att stödja unga till att prova på företagande och på så sätt erbjuda ett alternativ till traditionellt sommarjobb, samt främja företagsamhetsfostran. Kampanjen kan även tas som en del av studierna.
TAT förverkligade kampanjen för första gången år 2020. I pilotprojektet hade vi med oss Uleåborg, Helsingfors och Vanda. Tillsammans deltog 170 unga i projektet, var av 78% fick företagsverksamheten i gång under sommaren. Var tredje tänker fortsätta verksamheten efter sommaren. 
I år deltar Uleåborg, Idensalmi, Åbo och Esbo. Vi har även börjat riksomfattat ”Kesäyrittäjä Digissä” -programmet, där redan 174 kommande unga företagare har anmält sig!

Investerarskolan

Investerarskolan är en ny kurs till gymnasiet, som varar hela gymnasietiden. Studierna är inspirerande och riktar sig på investering och aktiesparande. Ursprungligen har samhälls- och historieläraren Timo Holmström skapat investerarskolan. 
TAT gjorde ett pilotprojekt med kursen läsår 2020–2021 med hjälp av sex gymnasier, och från och med hösten 2021 finns materialen tillgängliga för alla. För tillfället har redan över 40 gymnasier anmält sig till investerarskolan.  Investerarskolan kommer att lanseras på svenska under året 2022. 
Som en del av kursen har vi nu byggt upp ett nytt koncept – en välgörenhetsportfölj, som erbjuder alla studerande, oberoende egen förmögenhet, ett tillfälle att prova på att investera i praktiken. 
I uppbyggnaden av innehållet har vi gjort nära samarbete med Inderes, Suomen Osakesäästäjät och Nordnet, som var vår första finansiär. 

”EtäTet”

Under undantagstiderna ville vi försäkra ungas möjlighet till arbetslivserfarenheter och vi åstadkom tillsammans med Finanssiala ”etäTET”-helheten. Detta gjorde vi på basis av våra goda erfarenheter från förra hösten, då vi förverkligade en liknande helhet tillsammans med Nordea. I år  hade vi med oss Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Varma och Oikotie som samarbetspartner. Tillsammans med Finanssiala och ovannämnda gäng nådde vi 200 unga, allt från huvudstadsregionen till Kittilä. 
Helheten varade i en vecka och eleverna fick bekanta sig med, och delta i olika företag och arbetsuppgifterna i dessa. Speciellt god respons fick arbetstagarnas berättelser om deras karriär – de öppnade och konkretiserade branschens mångsidighet samt hurudana olika kunskaper och färdigheter som behövs. 
I november ordnar TAT Världens största ”etäTET”. Anmälan har öppnat i maj, kom med! 

”Mun elämä”-turnén

”Mun elämä, mun vastuu” -turnélektionen publicerades i början av november. Turnén är en interaktiv virtuell lektion, som kan användas som sådan i skolan eller i form av en turné som går runt i olika skolor.  
Vi erbjuder för studerande på andra stadiet ”Mun elämä, mun työ” och ”Mun elämä, mun tulevaisuus” – turnén, där fokuset ligger på framtidens arbetsliv, karriärval och hantering av den egna ekonomin. ”Mun elämä, mun vastuu” – turnén, som är riktat till årskurs 4.- och 5., handlar om ansvarstagande och att växa till en ansvarsfull medborgare. 
Det är lätt att boka virtuella lektionerna till eget bruk, helt var som helst. Våra experter är redo att hjälpa, ta gärna kontakt med oss! 

Bekanta dig med våra svenskspråkiga läromaterial!

Kontaktuppgifter

Jenni Järvelä
VD
Tfn +358 40 556 7156
jenni.jarvela(a)tat.fi

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
Direktör
Tfn +358 40 545 2198
liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi

Kaisa Koistinen
Direktör
Tfn +358 50 530 3969
kaisa.koistinen(a)tat.fi

Besöksadress:
Södra Kajen 10
00130 Helsingfors