X

Suomalaiset luottavat yhä vahvemmin kotimaisiin yrityksiin – kauna maan hallitusta kohtaan kasvaa

Kansan Arvot 2017 -tutkimuksen tärkeimmät löydökset:

  • Kansalaisten luottamus kotimaisiin yrityksiin on ennätyslukemissa
  • Luottamus hallitusta kohtaan on pohjamudissa
  • Poliisi on luotetuin instituutio
  • Sote-säätö ei ole vienyt luottamusta terveydenhuoltoon
  • Suomalaiset ovat aiempaa avoimempia työperäiselle maahanmuutolle
  • EU ja euro ovat suosionsa huipulla

T-Median ja Taloudellinen tiedotustoimisto TATin Kansan Arvot 2017 -tutkimus osoittaa, että suomalaisten luottamus kotimaiseen yksityiseen sektoriin on ennätyslukemissa. Kansalaisista 75 prosenttia kertoo nyt luottavansa suomalaisiin yrityksiin. Arvostus yrityskenttää kohtaan on selvästi kasvanut vuoden aikana. Yrityselämä on parantanut asemiaan erityisesti vetovoimaisena työnantajana ja vastuullisena toimijana.

”Veroeuroja takovan yrityskentän merkitys korostuu entisestään”, toteaa Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimitusjohtaja Kari Väisänen. ”Kansalaiset ymmärtävät menestyvän ja vastuullisesti toimivan yrityselämän merkityksen koko yhteiskunnan kannalta. Työ syntyy yrityksissä. Ilman menestyviä yrityksiä olisimme pulassa, sekä yhteiskuntana että yksilöinä.”

Tutkimus kertoo myös, että instituutioista kansalaisten luottamuksen perustan muodostavat edelleen poliisi, koulutus ja terveydenhuolto. Luottamus on pysynyt korkealla vuodesta toiseen. Samaan aikaan usko puolustusvoimiin on vahvistunut – ohittaen jopa oikeuslaitoksen.

Luottamus hallitusta kohtaan kyntää pohjamudissa

Luottamus poliittiseen päätöksentekoon on kriisissä. Luottamus hallitukseen on laskenut dramaattisesti: vuonna 2013 luottamus oli 45 prosentissa, kun tänä vuonna hallitukseen luottaa enää 31 prosenttia kansalaisista. Tulos on tutkimuksen mittaussarjahistorian pohjalukemissa.

”Hallituksen luottamusta ovat mahdollisesti rapauttaneet useat peräkkäiset päätösten pyörtämiset ja sote-uudistuksen ympärillä vellova epävarmuus”, sanoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka. ”Sama vaikutus lienee ollut leikkauksilla suomalaisten ylpeydenaiheeseen, koulutusjärjestelmään. Luottamus on laskenut erityisen paljon korkeasti koulutettujen keskuudessa.”

Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin? Erittäin/melko paljon yhteensä.Lähde: T-Media ja Taloudellinen tiedostustoimisto, Kansan arvot 2017 -tutkimus. N=1692 15–74-vuotiasta suomalaista.

Suomi syleilee maailmaa – rakkaus EU:ta kohtaan roihuaa

Kansalaisista 89 prosenttia näkee kansainvälisen toiminnan elintärkeänä Suomelle. Yhä useampi myös kokee Suomen tarvitsevan tulevaisuudessa nykyistä enemmän ulkomaista työvoimaa.

”Mittarit osoittavat, että Suomi on entistä valmiimpi avautumaan maailmalle”, Leinikka toteaa. ”Sekavassa maailmanpoliittisessa tilanteessa suomalaiset näyttävät ymmärtäneen, että yhteistyössä on voimaa. Tämä heijastuu myös EU:n kasvavassa suosiossa.”

Kansalaisista 70 prosenttia ei halua erota EU:sta. ”Unioni on kriiseistään huolimatta onnistunut luomaan itsestään suomalaisille tärkeän ja merkityksellisen yhteisön.”

Kansan arvot 2017 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 24.10.-6.11.2017. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 692 suomalaista. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media Oy. Kohderyhmänä olivat 15–74-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poislukien Ahvenanmaa). 

Lataa tutkimustiivistelmä tästä (pdf)