X

Ryhmäpaine alavalinnoissa ja poikien työelämätaidot huolestuttivat nuoria dialogitilaisuudessa

hyvää työtä nuori

Nuorten tulevaisuusraportti on herättänyt laajaa keskustelua ja mielenkiintoa nuorten näkemyksistä työelämään liittyen. Järjestimme Varman ja Itlan kanssa yhdessä aiheen tiimoilta kaksi dialogitilaisuutta, joissa nuoret itse syventyivät tutkimustuloksiin laajemmin. Dialogitilaisuudet toteutettiin erätauko-menetelmällä ja keskustelu oli luottamuksellista ja vapautunutta. Dialogitilaisuudet toimivat pohjakeskusteluna varsinaiselle Hyvää työtä nuori -tapahtumalle, joka on kaikille avoin ja järjestetään 29.9.21.

Dialogitilaisuudessa keskusteltiin TATin julkaiseman Nuorten tulevaisuusraportin pohjalta muun muassa tulevaisuuden työelämästä ja työelämätaidoista.

 

Ryhmäpaine tuntuu eteenkin pikkupaikkakunnilla

Raportista selviää, ettei koulu ole enää ainoa tietolähde työelämästä. Pojista 18 % pitää pelaamista yhtenä tärkeimmistä tietolähteistään saada tietoa tulevaisuuden suunnitelmien pohjaksi. Sosiaalinen media ja pelaaminen ovat nousseet työelämän tietolähteiksi koulun, kavereiden ja vanhempien rinnalle.

Keskustelussa nostettiin esille myös ryhmäpaine etenkin pienillä paikkakunnilla. Yhtä mieltä keskustelussa oltiin siitä, että pienillä paikkakunnilla joukkopaineen vuoksi ajaudutaan stereotyyppisestikin tietyille aloille. Toisaalta pienemmillä paikkakunnilla myöskään valinnanvaraa koulutuspaikoissa ei juurikaan ole. Vaikka nuoren omat kiinnostuksenkohteet voivat olla täysin toisaalla, joukkopaineesta koituva syrjivä puhe tai kiusaaminen voivat ajaa nuoren tahtomattaan tiettyyn suuntaan.

 

Pitäisikö pojista olla huolissaan?

Tulevia aloja valitessa perinteinen sukupuolijakaumakin on edelleen hyvin vahva. Nuorten tulevaisuusraportin perusteella tytöt suuntaavat edelleen vahvasti hoiva- ja palvelualoille, kun taas poikia kiinnostavat enemmän teknologia-, rahoitus-, logistiikka- ja rakennusalat. Dialogitilaisuudessa sukupuolijakaumat aiheuttivat kiivasta keskustelua. Samalla kun nähtiin todella hyvänä tyttöjen kiinnostus johtamisesta ja etenemismahdollisuuksista työelämässä, sivuttiin myös suurta huolenaihetta pojista. Naisten asemaa on työelämässä pyritty nostamaan jo vuosikymmenten ajan, mutta onko nyt edessä työelämän käännekohta, jossa tilanne kääntyy päälaelleen?

Yhä enenevässä määrin naisia nähdään korkeissakin toimissa. Keskustelussa nostettiinkin esiin esimerkin voima. Nuoret tytöt voivat saada itse lisää rohkeutta pyrkiä tavoitteitaan kohti nähdessään juuri naisia yhteiskunnallisesti merkittävissä rooleissa. Eräs dialogitilaisuuteen osallistunut 9.-luokkalainen nuori nosti esille naisten nousemisen merkittäviin työtehtäviin:

Kykenen vastaamaan kysymykseen vain mies-oletetun perspektiivistä, mutta toki olen asettanut merkille että edelleen valitettavasti on “miesten ja naisten työpaikkoja”. Minua henkilökohtaisesti ilahdutti Jaana Tuomisen valinta EK:n hallituksen puheenjohtajaksi. Oli korkea aika valita tehtävään nainen. Olen ilahtunut myös siitä, että esimerkiksi Kaupan liiton pääekonomisti, hallintopäällikkö ja työmarkkinajohtaja on nainen. On hienoa, että talouden asioissa naiset ovat vahvasti mukana. 

Tyttöjen ja naisten kohentuvasta asemasta työelämässä on hyvä ollakin ylpeä, mutta poikiakaan ei saa unohtaa. Keskustelun perusteella pojista pitäisi olla huolissaan. Pinttyneistä sukupuolirooleista tulisi päästä eroon ja samalla huolehtia, etteivät pojatkaan tipu työelämän kelkasta.

 

Mistä kyse?

Hyvää työtä nuori -tapahumasarja pohtii nuorten tulevaisuuden työelämää ja työelämätaitoja nuoren näkökulmasta. Toukouussa järjestettiin kaksi alustavaa dialogitilaisuutta, joiden antia tullaan hyödyntämään päätapahtumassa. Hyvää työtä nuori -päätapahtuma järjestetään keskiviikkona 29.9.21. Dialogitilaisuuksien keskustelu pohjautui Talous ja nuoret TATin julkaiseman Nuorten tulevaisuusraportiin.  

Tapahtuman järjestää Talous ja nuoret TAT, Varma ja Itla. Taustajoukoissa mukana ovat lisäksi: Askolan kunta (Askolan lukio), Bitwise Oy, Espoon kaupunki (Karakallion koulu, Nuorisopalvelut / Ohjaamotalo sekä Työllisyys Espoo), Espoon nuorisovaltuusto, JetiförLivet Oy, Jyväskylän kaupunki (Nuorten Talo -hanke), Nuori Yrittäjyys ry, Orion Oyj, Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistys, Pörssisäätiö, Sitra, Siuntion kunta (Sivistystoimi), Sotkamon kunta (Nuorisotoimi), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Tampereen kaupunki (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu), Tampereen nuorisovaltuusto ja Tilastokeskus.