X

Rahasta puhuminen ja nuorten oman talouden hallinnan tukeminen on terveysteko

TAT haluaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa lisätä rahasta puhumista nuorten keskuudessa ja tukea nuorten oman talouden hallinnan taitojen karttumista. Näillä on vahva yhteys nuoren hyvinvointiin ja tulevaisuuteen.

Syksyllä 2021 TAT tarjoaa nuorille uuden maksuttoman oman talouden hallinnan oppimateriaalipaketin. Oppimateriaali on tuotettu yhteistyössä Lidlin, Nordean, Santanderin, OP Ryhmän ja Handelsbankenin kanssa.

Oman talouden hallinnan oppimateriaali on osa TATin uudistuneita Bisneskursseja, joista löytyy lisäksi omat oppimateriaalinsa yrittäjyys- ja työelämäosaamisesta.  Materiaalia on toivottu useiden eri opettajien suunnalta ja haluamme vastata tähän tarpeeseen. Erityisesti ammatillisella puolella oppimateriaali on otettu ilolla vastaan.

”Oman talouden hallinnan taidot ovat todella tärkeitä. Esimerkiksi ylivelkaantumisesta selviäminen voi tuntua nuorelle mahdottomalta, minkä seurauksena nuori saattaa menettää uskoaan tulevaisuuteen.” Omnian Opettaja Juha Vettenniemi

Tavoitteena nuoren hyvä elämä

Oppimateriaalin tavoitteena on, että oman talouden hallinta koetaan merkityksellisenä osana hyvää elämää ja nuori haluaa kantaa vastuuta taloudestaan sekä tulla toimeen omillaan. Nuori oppii tienaamisesta, vastuullisesta kuluttamisesta, säästämisestä ja sijoittamisesta, vakuuttamisesta sekä luotonotosta. Nuorelle tarjotaan tiedon lisäksi konkreettisia apuvälineitä oman talouden hallintaan.

Uutta oman talouden hallinnan oppimateriaalia on pilotoitu toukokuun 2021 aikana Lauttasaaren yhteiskoulun lukiossa ja Omnian ammatillisessa oppilaitoksessa. Pilotoinnit jatkuvat koulujen päättymiseen saakka, jonka jälkeen materiaali viimeistellään laajempaa levitystä varten.

”Materiaali on herättänyt nuoret pohtimaan omaa kulutustaan ja rahankäyttöään ja samalla auttanut heitä huomaamaan, millaisia talouden hallinnan taitoja he tarvitsevat lukion jälkeen.”
Lauttasaaren yhteiskoulun opettaja Katriina Kerokoski

Oppimateriaali muodostaa noin 2 opintopisteen tai 38 tunnin kokonaisuuden, mutta oppimateriaalia on mahdollista käyttää myös pienemmissä osissa tehtäviä karsimalla tai laajempina kokonaisuuksina lisätehtävien avulla. Oman talouden hallinnan oppimateriaali toimii talouden opetuksessa toisella asteella, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut nuorten kanssa toimivat. Materiaalia onkin pyydetty käyttöön esimerkiksi kuntien työllisyyspalveluiden piirissä oleville nuorille, joille materiaali soveltuukin myös mainiosti.

Materiaali kaikkien käytettävissä elokuussa

Bisneskurssien materiaalit löytyvät jatkossa TATin uudesta oppimisympäristöstä, joka on Moodle-pohjainen, ja jossa oppilaiden edistymistä voi seurata helposti. Uusi oppimisympäristö on valittu Bisneskurssien aikaisempien palautteiden pohjalta, joissa opettajat ovat toivoneet oppimisalustalta esimerkiksi selkeyttä ja sitä, että opettajat itse voisivat luoda omat kurssipohjansa. Jatkossa oppimateriaali onkin TATin oppimisympäristön lisäksi mahdollista ottaa käyttöön myös oppilaitoksen omassa Moodlessa.

Oppimateriaalin käyttöönoton ohjeet lisätään kesän aikana Bisneskurssien nettisivuille www.bisneskurssit.fi. Materiaalit ovat käytettävissä heti elokuun alussa suomeksi, syyskuun aikana ruotsiksi ja syyslukukauden jälkeen englanniksi.

Lisätietoja