X

Puhu nuorelle hyvää työstä

Oliko palaveriputki puuduttava? Eikö pomo taaskaan ymmärtänyt pointtiasi? Onko työpaikan ilmapiiri ahdistava? Mieti silti kahdesti puhutko siitä päivittäin kotona, mikäli lähelläsi on lapsia tai nuoria. Puheillasi voi olla vaikutusta siihen, innostuuko nuori työelämästä. Sinä olet nuoren esikuva ja koulun ohella lähin ikkuna työelämään.

Talous ja nuoret TAT julkisti toukokuussa 2021 Nuorten tulevaisuusraportin. Tutkimukseen vastasi lähes 15 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Raportti avaa nuorten odotuksia ja toiveita alavalintoihin ja työelämään liittyen. Hyvä uutinen on se, että työelämä kiinnostaa nuoria. Tärkein tapa saada työelämätietoa- ja taitoa on kouluopetus. Keskustelut vanhempien kanssa tulevat heti kakkosena. Myös vanhempien koulutustausta ja työtilanne vaikuttavat vahvasti nuoren valintoihin.

Niistä nuorista, joiden kumpikaan vanhemmista ei käy töissä, selvästi harvempi haluaa hakeutua kesätöihin verrattuna työssäkäyvien vanhempien lapsiin. Myös heidän odotuksensa työelämää kohtaan ovat matalampia: nuori ei altistu työelämäpuheelle kotona tai opi siitä. 14 prosenttia niistä nuorista, joiden vanhemmista kumpikaan ei käy töissä, ei usko löytävänsä työelämästä itselleen sopivaa paikkaa tulevaisuudessa. Myös vanhempien koulutustausta antaa mallia ja vaikuttaa vahvasti nuorten valintoihin. Yliopistotutkinnon suorittaneiden vanhempien lapsista jopa 81 % aikoo peruskoulun jälkeen hakeutua lukioon, ammatillisen tutkinnon suorittaneiden lapsista puolestaan 36 %.

Meidän tehtävämme Talous ja nuoret TATissa on kulkea nuoren rinnalla koulun ja perheiden kanssa kohti työelämää. Annamme yhdessä kumppaneidemme kanssa jokaiselle nuorelle mahdollisuuden innostua työelämästä ja talousasioista sekä tavoitella itsenäistä elämää aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. TAT Yrityskylissä jo 84 prosenttia 6. luokkalaisista  ja 65 prosenttia 9. luokkalaisista saa ensimmäisen kosketuksensa työelämään, yrittäjyyteen ja talousasioihin. Ja yli 20 000 nuorta opiskeli TATin Bisneskursseja toisella asteella. TATin muut palvelut täydentävät polkua kohti työelämää ja vuoden 2022 alusta lähtien tarjolla on työelämä-, taloustaitoja sekä yrittäjyyttä peruskoulun ensimmäiseltä luokalta toisen asteen loppuun asti jokaiselle luokka-asteelle.

Koronatilanne asetti haasteita myös Talous ja nuoret TATin toiminnalle, mutta periksi ei annettu. Osalla alueista kaikkia Yrityskylä-päiviä ei voitu pitää fyysisissä oppimisympäristöissä, joten pedagogiset asiantuntijamme ja pelillistetyn pedagogiikan mestarimme kehittivät Yrityskylä-päivä koulussa -konseptin. Näin oppitunneillamme opittuja tietoja päästiin edelleen kokeilemaan käytännössä digitaalisesti, vaikka pienoisyhteiskunta jäikin osalla oppilaista kokematta. Koronavuonna jokainen työelämäkokemus olikin arvossaan. Kun TET-harjoitteluita peruttiin ja kesätyöpaikkoja oli vähemmän, TATin palveluiden merkitys kasvoi. Finanssialan toimijoiden kanssa toteutettu etäTET-viikko ja Kesäyrittäjä-ohjelma tarjosivat tärkeän kurkistuksen työelämään ja yrittäjän maailmaan.

Palveluidemme kautta kaikki nuoret oppivat ja innostuvat, mutta osalle nuorista esimerkiksi kokemus Yrityskylässä voi olla käänteentekevä. Juuri siksi on tärkeää, että jokainen nuori saa nämä kokemukset yhdenvertaisesti läpi Suomen. Jos yksikin niistä nuorista, jotka eivät usko löytävänsä työelämästä itselleen sopivaa paikkaa löytää kipinän, on se merkittävää meille kaikille. Innostus työelämään motivoi jatko-opintoihin ja luo näin pohjaa nuoren hyvinvoivalle elämälle. Hyvinvoiva ja elämäänsä tyytyväinen nuori on iso juttu koko yhteiskunnan kannalta.

Puhutaan siis nuorelle hyvää työstä. Ja tehdään jatkossakin tekoja, jotka mahdollistavat innostavan työelämän kaikille. Työelämästä puhuminen on hyvinvointiteko!

Bloggaaja

Jenni Järvelä

Toimitusjohtaja, Talous ja nuoret TAT

@JenniJarvela