X

Opiskelijoille lääkärin etäyhteys on ”no big deal”

Potilas istuu terveydenhoitajan vastaanotolla ja keskustelee tabletin välityksellä ihotautilääkärin kanssa. Terveydenhoitaja zoomaa ihon ongelmakohtaan kymmenen kertaa suurentavalla linssillä ja lääkäri tutkii kuvaruutua toisella puolella Suomea. Viereisessä huoneessa on käynnissä psykoterapiaistunto, sekin etäyhteydellä.

Suomalaiset haluavat enemmän sähköisiä terveydenhoitopalveluita

Kuinka moni hoitaa Kela-asiointinsa konttorissa? Kuka enää edes muistaa, miten laskuja maksettiin pankin tiskillä? Konttorit kulkevat jokaisen mukana kannettavissa, tableteissa ja puhelimissa. Mikseivät siis terveyspalvelutkin?

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tekemän tutkimuksen mukaan muutos näkyy ihmisten asenteissa: yhä useampi suomalainen kaipaa sähköisiä terveyspalveluita. Suomalaiset ovat kyllästyneet jonottamaan terveyskeskuksissa ja haluavat saada digitaalisia, ympärivuorokautisia terveyspalveluita. Onnistuuhan älypuhelimella ja tableteilla jo kaikki muukin.

Suomalaiset vain odottelevat uusia palveluita, Sitran johtava asiantuntija Tuula Tiihonen kertoo.

YTHS osoitti etäkonsultoinnin toimivuuden

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on ottanut onnistuneesti käyttöön Meedoc-videokonsultaation perinteisen vastaanottotoiminnan rinnalle. Järjestelmän avulla lääkäri tai muu terveydenhoidon ammattilainen voi konsultoida potilasta videoyhteyden välityksellä.

Videokonsultaatiohanke toteutettiin vuoden 2014 aikana yhteistyössä Sitran ja start-up -yritys MeeDoc Labs Oy:n kanssa. Hanke on nyt loppunut ja etäkonsultaatio on otettu pysyväksi osaksi YTHS:n terveyspalveluita.

– Tarkoituksena oli luoda helppokäyttöinen ja tarkka videotyökalu, jota hyödynnetään tarvittaessa heti ensimmäisellä terveydenhoitajakäynnillä, YTHS:n terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari kertoo.

Tekniikkana käytetään Meedocin kehittämää sovellusta, johon terveydenhoitaja ja lääkäri kirjautuvat tablettitietokoneilla. Videoyhteyden avulla voidaan tarkastella yksityiskohtia hyvinkin tarkasti – esimerkiksi luomi voidaan nähdä tablettiruudun kokoisena.

– Tarkkaa visuaalista analysointia vaativa iho-ongelmien määrittely onnistuu yllättävänkin helposti etäyhteyden avulla, YTHS:n johtajaylilääkäri Sami Raasakka painottaa.

Tällä hetkellä tekniikkaa sovelletaan etäkonsultointiin terveydenhoitajan vastaanoton yhteydessä. Hoidettavia osa-alueita ovat iho-ongelmat, psykoterapia, seksuaalineuvonta sekä tuki- ja liikuntaelinvaivat. Kun esimerkiksi savonlinnalainen opiskelija tarvitsee seksuaalineuvontaa, voidaan ottaa etäyhteys Tampereella työskentelevään asiantuntijaan. Vastaavasti Lappeenrannassa työskentelevän psykologin vastaanotolle pääsee etäyhteydellä mistä toimipaikasta tahansa.

Myönteinen palaute poiki uusia digi-ideoita

Vuoden kestäneen hankkeen aikana tehtiin 400 diagnoosia, joista suurin osa oli ihotauti- ja mielenterveysongelmiin liittyviä. Opiskelijat omaksuivat uuden hoitomuodon helposti ja mukana olleista lääkäreistä 93 prosenttia oli sitä mieltä, että etäkonsultaatio toi lisäarvoa hoitotilanteeseen. Peräti 89 prosenttia oli myös sitä mieltä, että etäkonsultaatio oli erittäin tehokasta.

Toimintamalli on poikinut paljon uusia ideoita myös tulevaisuuteen. Yksi tavoitteista on saada YTHS:n sähköisiin palveluihin luotettava tunnistusjärjestelmä ja siten tehdä etäkonsultaatio suoraan asiakkaan laitteella. Tällöin lääkärin vastaanotolle pääsisi vaikkapa omalta kotisohvalta.

Terveyspalvelupäällikkö Hanna Karilla on myös toive saada hyödynnettyä vuosittainen noin kolmelle tuhannelle fuksiopiskelijalle tehtävä terveyskysely. Kyselystä voitaisiin poimia suoraan asioita, jotka ovat hoidettavissa etäyhteydellä.

YTHS:n hoitohenkilökunnalla on erityisosaamista ja -ymmärrystä juuri opiskelijoiden terveyskysymyksissä. Kaikkialla ei kuitenkaan ole voitu tarjota yhtäläisiä palveluita: esimerkiksi seksuaalineuvojia ei ole jokaisessa toimipisteessä. Etäyhteys mahdollistaisikin samat palvelut kaikkialla ja poistaisi eriarvoisuuden alueiden väliltä.

Luottamus nousee yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä, kun puhutaan sähköisten palveluiden käyttöönotosta. Sähköisiä palveluita halutaan lisää, mutta niiden on oltava aivan yhtä turvallisia ja luotettavia kuin perinteisetkin terveydenhuollon asiointitavat.

Millaisia sähköisiä terveyspalveluja itse kaipaisit? Jatka keskustelua sosiaalisessa mediassa ja jaa ajatuksesi tunnisteella #rohkeasuomi.

Ps. Tsekkaa, miten etäyhteys toimii käytännössä:

Teksti: Ida-Maria Bergman
Kuva: 123rf.com