X

Opettajan aineistopankki

Opettajan aineistopankista löydät erilaisia oppimateriaaleja työelämä-, talous- ja yrittäjyysaiheiden opetuksen tueksi. Voit suodattaa tuloksia esimerkiksi oppiasteen mukaan. Aineistopankista löytyviä oppimateriaaleja saa käyttää vapaasti opetuksessa.

Mikäli et löydä etsimääsi, ole meihin yhteydessä.

Hae opettajien materiaaleista

Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Megatrendien oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudessa tarkastellaan megatrendien yhteyksiä kansainväliseen liiketoimintaan. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi yrittäjyyden tai liiketoiminnan kurssilla tai osana yhteiskuntaopin opetusta. Digitaaliset...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Liiketoiminnan strategioiden oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudessa käydään läpi strategioita, joilla yritykset kohentavat asemaansa kansainvälisessä kilpailussa. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi yrittäjyyden tai liiketoiminnan kurssilla tai...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Globaalin kaupan oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudessa opitaan ymmärtämään vapaakaupan edellytyksiä ja vaikutuksia kansainvälisen kaupan näkökulmasta. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi yrittäjyyden tai liiketoiminnan kurssilla tai...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Vuorovaikutustaitojen oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudessa perehdytään rakentavan vuorovaikutuksen edellytyksiin sekä opitaan tunnistamaan erilaisia kommunikointityylejä. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen soveltavalla kurssilla tai osana...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Vuorovaikutteisen työnhaun oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudessa perehdytään asioihin, joiden huomioon ottaminen auttaa menestymään työnhaussa. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi osana yrittäjyyden tai liiketoiminnan opetusta. Digitaaliset...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Neuvottelutekniikoiden oppimiskokonaisuus

Tässä oppimiskokonaisuudessa opitaan tekniikoita, joilla voi vaikuttaa neuvotteluiden kulkuun. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen soveltavalla kurssilla tai osana yrittäjyyden...
Ladattava materiaali / Ammattioppilaitos, Korkeakoulu

Neuvottelutaitojen oppimiskokonaisuus

Neuvottelutaitojen oppimiskokonaisuudessa opitaan valmiuksia, jotka auttavat menestymään neuvotteluissa. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen soveltavalla kurssilla tai osana yrittäjyyden tai...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Konfliktinratkaisun oppimiskokonaisuus

Konfliktinratkaisun oppimiskokonaisuudessa perehdytään työelämän ja arjen konfliktitilanteisiin. Oppimiskokonaisuus on tehty yhteistyössä CMI:n (Crisis Management Iniative) kanssa. PDF-materiaalia voi hyödyntää...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Yrityksen rahoituksen oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudessa opitaan minkälaisista toimista ja miten yritystoiminnan rahoitus rakentuu. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi talousmatematiikan kurssilla tai osana yrittäjyyden tai...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Sijoittamisen ja yritystoiminnan oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudessa tutkitaan tarkemmin sitä, mitä on sijoittaminen ja minkälaisia asioita siinä tulisi ottaa huomioon. Samalla tutustutaan yritystoimintaan ja sen...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Ratkaisumyynnin ja ostoprosessin oppimiskokonaisuus

Ratkaisumyynnin ja ostoprosessin oppimiskokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, miten myyjä voi sovittaa oman toimintansa vastaamaan paremmin asiakkaan...
Ladattava materiaali / Lukio, Ammattioppilaitos

Rahoittajien laskentatoimen oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudessa tutkitaan sitä, miten yrityksen rahoittajat mittaavat yrityksen kannattavuutta. PDF-materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi talousmatematiikan kurssilla tai osana yrittäjyyden tai...