X

Opettaja, syvennä kiertotalousosaamistasi täydennyskoulutuksessa

Kiertotalous on tärkeä osa kestävää elämäntapaa. Termi ymmärretään usein väärin ja se typistyy pelkäksi kierrätykseksi. Kyseessä on kuitenkin systeemitason muutos, ja siihen tarvittavia taitoja tarvitaan joka alalla. Kiertotalous on työelämätaito, josta jokaisen opettajan tulisi osata perusasiat. Nyt toisen asteen opettajille on tarjolla koulutusta näiden taitojen hankkimiseen.

Nuorisobarometrin (2018) mukaan kaksi kolmesta nuoresta on huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta he kokevat, että aihetta ei opeteta riittävästi. Kiertotaloudessa yhteiskunta ja talous muutetaan hiilineutraaliksi. Ilman kiertotaloutta ilmastonmuutosta ei pystytä hillitsemään vaaditulle alle kahden asteen uralle. Kiertotalous ei ole pelkkää kierrätystä, vaan systeeminen muutos yhteiskuntaan ja talouteen. Se vaatii toimia jokaisella sektorilla: poliittisilta päättäjiltä, kaupungeilta, yrityksiltä ja kansalaisilta.

”Koska kiertotalous leikkaa läpi kaikki alat, se on yksi työelämätaidoista: jokaisen täytyy pohtia oman työnsä ilmastovaikutuksia ja pienentää niitä. Toki myös kansalaisina ja vastuullisina kuluttajina tarvitsemme näitä samoja taitoja”, sanoo koulutuksesta vastaava kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen.

”Kiertotaloudessa on myös suuri liiketoimintapotentiaali: arvioiden mukaan nettohyöty Euroopan taloudella voi olla jopa 1,8 biljoonaa eli 1 800 miljardia euroa. Suomen talouden kannalta on tärkeää osata hyödyntää tuo mahdollisuus”, Kosunen jatkaa.

Kiertotalous-termi löytyy lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta jo usean oppiaineen kohdalta, esimerkiksi yhteiskuntaopista. Mutta vieläkin tärkeämpää on se, että hiilineutraali kiertotalous on olennainen osa kestävää elämäntapaa, joka taas on koko lukio-opetuksen arvoperustana. Kiertotalous kuuluu yhtä lailla myös ammatilliseen opetukseen. Kiertotalous koskettaa erityisesti siis yhteiskuntaopin, biologian ja maantiedon sekä yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opettajia, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet opettajat ovat tervetulleita koulutukseen.

Koulutus keväällä 2020

Talous ja nuoret TAT järjestää toisen asteen opettajille Hukkataloudesta kiertotalouteen -täydennyskoulutuksen. Kiertotalouskoulutus kestää kevätlukukauden 2020 ajan ja sisältää kolme lähiopetuspäivää: kaksi seminaaripäivää ja yritysvierailun sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Koulutus on saanut rahoitusta opetushallitukselta.

Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää syvällisesti kiertotalouden ja sen merkityksen yhteiskuntaan, talouteen ja yritysten toimintaan. Kiertotalouteen tutustutaan käytännössä yritysvierailuilla. Lisäksi saadaan välineitä omaan opetukseen.

Mukaan mahtuu 50 toisen asteen opettajaa. Koulutukseen haetaan lyhyellä motivaatiokirjeellä. Hakuaika päättyy 15.12. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täällä.