X

Oivaltava oppiminen digitaaliseen oppimisympäristöön

TATin vetämässä Yrityselämän nuoret sukupolvet -hankkeessa on siirrytty pilotti-vaiheeseen. Syksyn aikana kymmenen lukiota ympäri Suomea testaa hankkeen ensimmäistä myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssia.

Pilotti-vaiheesta tekee erityisen merkittävän se, että kurssien tehtävätyypit ja sisällöissä eteneminen on suunniteltu kasvatustieteen professori Kirsti Longan kehittämän oivaltavan oppimisen mallin pohjalta. Mallissa yhdistyvät erilaisten aktivoivien, tutkivien ja vuorovaikutteisten oppimismenetelmien keskeisimmät vaiheet, työvälineet sekä oppimiseen liittyvät tunteet ja motivationaaliset tilat (Oivaltava oppiminen, K. Lonka, 2015, Otava).

TAT on laatinut yhdessä Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian tutkimusryhmän kanssa sovelluksen, jonka avulla oivaltavan oppimisen teoriaa sovelletaan käytäntöön digitaalisessa Claned-oppimisympäristössä.

Sisällöt lähellä nuorten omaa elämää

Hankkeen kurssisisältöjen tavoitteena on herättää opiskelijoissa kiinnostusta kansainväliseen liiketoimintaan. Kursseilla ajankohtainen tieto yhdistyy nuorten omaan kokemusmaailmaan. Tehtävissä tavoitellaan aktiivista ja vuorovaikutteista otetta sekä mahdollisuutta harjoitella tulevaisuuden kannalta keskeisiä metataitoja, kuten reflektiivistä ajattelua sekä kanssakäymistä.

– Tavoitteena on tuoda digitaaliseen oppimisympäristöön innostavia ja vuorovaikutteisia oppimisprosesseja. Pilotin käyttäjäkokemusten avulla on tarkoitus hioa hakkeen pedagogista keihäänkärkeä entisestään, toteaa hakkeen pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara.

Pilotointi rohkaisee kehittämään kursseja käyttäjälähtöisesti

Tavoitteet on otettu pilotoivissa lukioissa vastaan innolla.

Kuopiossa Kallaveden lukiossa pilottikurssille on osallistunut reilut 30 opiskelijaa vastuuopettaja Jari Ukkosen johdolla.

– Opiskelijat ymmärtävät hyvin, että tässä tehdään jotain uutta ja ollaan tavallaan pioneereja, Ukkonen kertoo.

Opettajana nautin siitä, että saan olla enemmän ohjaaja, kuin perinteinen puhuva pää tunnilla. Opiskelijoita naurattaa pylväikkö, jossa näkyy, kuinka kauan kukin on tehnyt kurssia. Vähiten minuutteja taitaa olla opettajilla, hän jatkaa.

Myös opiskelijoilta tullut palaute on ollut rohkaisevaa. Hämeenlinnan Lyseon lukion ja Tukholman Thoren Business Schoolin kanssa järjestetyssä pilotointi-workshopissa testattiin brändäys-osion toimivuutta ja sen päätteeksi kysyttiin palautetta opiskelijoilta. Opiskelijat toivovat lisää samankaltaista sisältöä opintoihinsa.

Tehtävänannot koettiin kiinnostavina, mutta myös haastavina. Toisaalta monet nauttivat juuri haasteellisuudesta ja halusivatkin jatkossa vielä syvemmälle meneviä oppimistehtäviä.

– Tämä on hyvä työkalu uudenaikaiseen opiskeluun, toteaa yksi workshoppiin osallistuneista opiskelijoista.

– Idea on hyvä mutta vuorovaikutusta tulisi painottaa vielä entisestään, tuumaa toinen opiskelija, joka olisi selvästi halunnut enemmän kommunikaatiota eri lukioiden välillä.

Yrityselämän nuoret sukupolvet -hankkeen pilotoinnin jälkeen syksyllä 2017 kurssit ovat kaikkien suomalaisten lukioiden saatavilla.

Teksti: Lauri Vaara
Kuva: TAT / Jan Jernmark