X

Nuorten kuluttajataitojen tutkimukseen merkittävä rahoitus

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt Nuorten taloustaitoja teknologisoituvassa kulutusyhteiskunnassa tutkivalle DigiConsumers-konsortiolle neljän miljoonan euron tutkimusrahoituksen vuosille 2019–2022. Tutkimuskonsortiota johtaa Jyväskylän yliopisto ja kumppaneita ovat TATin lisäksi Vaasan yliopisto, Helsingin yliopisto, sekä Pellervon taloustutkimus PTT. 

DigiConsumers-hankekokonaisuuden tavoitteena on 13–25-vuotiaiden nuorten digitaalisten ja taloudellisten taitojen edistäminen. Tarkoituksena on myös puuttua ongelmiin, joita nuoret kohtaavat nopeasti digitalisoivassa kuluttajayhteiskunnassa.

”Vaikka nuorten taloustaitoja, kulutustottumuksia ja digitaalisia taitoja on tutkittu, ymmärrys näiden välisistä yhteyksistä puuttuu”, Jyväskylän yliopiston professori ja tutkimuskonsortion johtaja Terhi-Anna Wilska kertoo.

”Meillä ei esimerkiksi ole tietoa siitä, kuinka digitaalisuus muuttaa nuorten kulutuskulttuureja ja taloudellista käyttäytymistä. Emme myöskään tiedä, millä sosiaalisilla ja tiedollisilla tekijöillä on vaikutusta kuluttamiseen tai minkälaisia haasteita ja etuja teknologinen kehitys tuo mukanaan”, Wilska jatkaa.

Koulun lisäksi kodeilla, nuorten vertaisryhmillä ja sosiaalisella medialla on tärkeä rooli uusien digi-, kuluttaja- ja taloustaitojen oppimisessa. Hankekokonaisuuden yhtenä tavoitteena on tuottaa välineitä ja teknisiä työkaluja kuluttaja- ja taloustaitojen opettamiseen sekä luoda eettisiä ohjeita nuorille suunnattuun digitaaliseen markkinointiin ja viestintään.

TATin osuudesta hankekokonaisuudessa vastaa viestintäkoordinaattori Eija Seppänen.

Lisätietoja:

Terhi-Anna Wilska, terhi-anna.wilska@jyu.fi, +358 40 805 4201

Eija Seppänen, eija.seppanen@tat.fi, +358 40 508 3645