X

Nuorilla positiivisia kokemuksia kesätöistä

Peruskoululaisista runsas kolmannes ja lukiolaisista lähes 80 prosenttia on ollut kesätöissä, käy ilmi Taloudellinen tiedotustoimisto TATin T-Medialla teettämästä Kun koulu loppuu? -kesätyöselvityksestä. Nuorten kesätyökokemukset ovat yleisesti ottaen positiivisia, mutta harva ilmoittaa niiden herättäneen kiinnostuksen kyseistä alaa kohtaan. Tässä on yrityksillä peiliin katsomisen paikka.

Yli 90 prosenttia nuorista kokee, että heitä on kohdeltu kesätöissä hyvin. Suurin osa ilmoittaa myös oppineensa kesätöissä uusia taitoja ja työelämän pelisääntöjä. Kuitenkin vain alle puolet kertoo kesätöiden perusteella kiinnostuneensa kyseisestä alasta koulutus- ja uravaihtoehtona.

– Yritykset eivät vielä osaa hyödyntää nuorten kesätyöaikaa täysimääräisesti. Kesätyöjakso, lyhyempikin, on yritykselle erinomainen alan markkinointitilaisuus. Joskus tämä taantumakin taittuu, ja kun sitten tarvitaan uusia työntekijöitä, vahvoilla ovat ne yritykset, jotka ovat nähneet seuraavan kvartaalin yli ja panostaneet nuoriin, sanoo johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TATista.

Kun koulu loppuu -selvitykseen osallistui vuoden 2012 marraskuun ja 2013 tammikuun välisenä aikana yhteensä 4 715 nuorta, joista yläkoululaisia 1 903 ja lukiolaisia 2 812. Aineisto kerättiin poimimalla T-Median tutkimusrekisteristä otos sekä välittämällä kyselylinkki suoraan kouluihin.

Hyvän kesätyön opas avuksi kesätyöpaikoille

Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanja julkaisee Hyvän kesätyön oppaan, joka tarjoaa kesätyönantajille käytännön vinkkejä ja suosituksia kesätyön kehittämiseen. Sen avulla työnantajat voivat tarkastella kesätyön tilannetta omassa organisaatiossaan ja miettiä, kuinka seuraava taso olisi saavutettavissa. Oppaan pohjana toimivat kampanjassa määritellyt vastuullisen kesätyön periaatteet, joita ovat mielekäs työ ja kohtuullinen palkka, hyvä hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Kesätyö opettaa nuorelle työelämätaitoja, avaa polkua työelämään, ja voi siten ehkäistä syrjäytymistä. Kesätyöt ovat nuorelle työntekijälle kuin työelämän käyntikortti. Lisäpanostus nuoriin kannattaa, jotta he eivät tänä kesänä tai tulevaisuudessakaan oppisi jännittämään työelämää. Tämä on pitkällä aikavälillä kaikkien työnantajien ja koko yhteiskunnan etu.

Hyvän kesätyön oppaan voi ladata ilmaiseksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kotisivuilta www.kesaduuni.org.

Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanja

Jo kolmatta kertaa järjestettävä valtakunnallinen Vastuullinen kesäduuni -kampanja haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua nuorten kesätöiden merkityksestä. Kampanjassa on tällä hetkellä mukana noin 160 työnantajaa, jotka tarjoavat yhteensä yli 31 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Kesäduunikampanja huipentuu elokuussa vuoden 2013 vastuullisimman kesätyönantajan palkitsemiseen. Kampanjan suojelija on Fazerin konsernijohtaja Karsten Slotte. 

Lisätietoja

Anne Virtanen, kampanjan projektipäällikkö, Suomen lasten ja nuorten säätiö, puh. 040 740 8877
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, puh. 040 545 2198

Kampanjan verkkosivut: www.kesaduuni.org

Suomen lasten ja nuorten säätiö lyhyesti
Suomen lasten ja nuorten säätiö (SLNS) on nuorten elämäntaitojen asiantuntija, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien syntymistä. Vuonna 2001 perustettu säätiö toteuttaa tehtäväänsä sekä Suomessa että useissa kehitysmaissa. SLNS haastaa myös yrityksiä panostamaan nuorten hyvään elämään ja tarjoaa keinoja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. www.nuori.fi

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT lyhyesti
Vuonna 1947 perustettu Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tukee nuorten koulutus- ja uravalintoja sekä työelämätaitoja luomalla koulujen ja yritysten välille kumppanuuksia ja osallistumalla yrittäjyyskasvatukseen. TAT viestii suomalaisesta elinkeinoelämästä ja luotaa yhteiskuntaa tutkimalla työelämään liitettyjä mielikuvia ja seuraamalla työnantajien toimintaympäristössä sekä maineessa tapahtuvia muutoksia. Vaikuttamalla ja viestimällä kansainvälisen median kautta TAT tekee suomalaista osaamista tunnetuksi maailmalla. TATiin kuuluvat myös Finnfacts ja T-Media. www.tat.fi

Yhteistyökumppanit
Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanjaa on toteuttamassa laaja joukko toimijoita, joita yhdistää kiinnostus nuorten työelämäkysymyksiin. Kampanjan pääyhteistyökumppanit ovat Alma Media, Sonera ja Monster.fi. Järjestöistä mukana ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Suomalaisen Työn Liitto ja STTK. Nuorten ääntä käyttävät opiskelijajärjestöt SYL, SAMOK ja SAKKI. Kampanjaa tukevat myös Fazer, ISS Palvelut, YIT, Lemminkäinen ja SOL Palvelut.