X

Nuoren askelia kohti tulevaisuutta voidaan tukea opettamalla työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä

Tulevaisuuden työelämä puhuttaa. Tiedetään, että työelämä on muuttumassa kiihtyvällä vauhdilla. Nuorten urapolut tulevat olemaan monimuotoisia ja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan niin erilaisia osaajia kuin taitojakin. Vaikka tulevaisuuden työelämä on vielä arvailujen ja ennustusten varassa, on nuoria mahdollista valmistaa tulevaan ja tukea heitä matkallaan kohti oman paikan löytämistä, myös työelämässä. Mitä aiemmin nuori oppii tunnistamaan omaa osaamistaan ja saa tietoa työelämästä sitä myönteisempi ja varmempi on hänen katseensa tulevaan. 

Tutkimuksista tiedetään myös, että moni nuori kokee yrittäjyyden yhtenä työllistymisvaihtoehtona osana omaa urapolkuaanNuoret arvioivat, että yrittäjämäinen asenne ja taidot ovat tärkeää missä tahansa työssä sen muodosta riippumatta. Voidaan siis sanoa, että yrittäjyystaidot ja -valmiudet kuuluvat kaikille ja ne sopivat hyvin osaksi työelämäopetusta ensimmäisten TET- tai kesätyökokemuksien rinnalle. 

Nuoren pohtiessa seuraavia askeliaan kohti itsenäistymistä on tärkeää puhua myös rahasta ja oman talouden hallinnasta. Omien taloustaitojen harjoittelu auttaa hahmottamaan omaa taloutta ja ymmärtämään valintojen vaikutukset sekä kannustaa tekemään harkittuja taloudellisia päätöksiä omassa arjessa. 

Kaikki nuoret hyötyvät työelämätietoudesta, oman talouden hallinnasta sekä yrittäjämäisistä valmiuksista. Näiden opettaminen nuorelle on vastuullinen teko heidän matkallaan kohti tulevaisuuden työelämää. 

Mun elämä -oppituntien avulla nuorten kanssa voidaan helposti tutustua tulevaisuuden työelämään, puhua rahasta ja tutkia yrittäjyyttä yhtenä työllistymisvaihtoehtona. Oppitunnit tuovat työelämän, talouden ja yrittäjyyden teemat konkreettisesti lähelle nuorta. Tuntien videosisällön avulla nuorten omat tarinat ja ääni pääsevät kuuluviin. Mun elämä -oppitunnit on suunnattu II-asteen opiskelijoille ja ne auttavat nuorta pohtimaan omia seuraavia askeliaan eteenpäin. 

Tutustu Mun elämä -oppitunteihin ja tilaa ne käyttöösi täältä.

Bloggaaja

Anna Nuorteva

Asiantuntija, työelämätaidot ja yrittäjyyskasvatus