X

Mitä: Videomuotoinen oppitunti, joka opettaa vastuuta. Keskeisinä sisältöinä:

Oppitunnilla havainnollistetaan vastuun merkitystä tarinoiden kautta ja rakennetaan oppilaan ymmärrystä omistamisesta, omasta vastuusta ja sen merkityksestä oman tulevaisuuden näkökulmasta. Tunnilla keskustellaan myös omasta rahankäytöstä, veroista, yrittäjyydestä ja työelämästä.

Kenelle: 4.- ja 5.-luokkalaisille lapsille opettajan johdolla tai virtuaalisesti

Missä: Oppitunnilla luokassa tai etänä osana opetussuunnitelman mukaista yhteiskuntaopin opetusta (3.–6. lk., L6 & L7)

Mun elämä, mun vastuu -oppitunti on alakoulun yhteiskuntaopin tunnille sopiva kokonaisuus, jonka avulla lapset oppivat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti vastuullista toimintaa ja siihen kasvamista. Opettajalle helppo ja valmis oppituntipaketti.

Miten toimii: Oppitunnin kokonaiskesto on 45 minuuttia. Siihen kuuluu:

Opettajan tukimateriaali sisältää lisää vinkkejä siihen, miten aihetta voi käsitellä muilla oppitunneilla.

Lataa opettajan taustamateriaali

Sisältää .pdf-muotoisen ohjeistuksen virtuaalioppitunnin pitämiseen

Katso oppituntivideo

Videon kesto: 25 minuuttia

 

Kurkistus oppituntiin: trailerit

 

Kumppanit

Tukijat

Voit käyttää vapaasti tämän sivun materiaaleja oppitunneillasi.