X

Mikä Yrityskylä?

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, jonka tarina alkaa vuodesta 2009. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan oppimiskokonaisuuden, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella ja tavoittaa yli 60 000 oppilasta lukuvuodessa.

Yrityskylä Alakoulu

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Yksityisyrittäjäin Säätiön ja Samsungin rahoittama Yläkoulu-oppimiskokonaisuus toimii jatkumona kuudesluokkalaisten Yrityskylälle. Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa yläkoululaisten Yrityskylässä nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa. Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä maailmantalouden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten.

Lisätietoja ja yhteystiedot: www.yrityskyla.fi

Tutustu myös