X

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on käynnistänyt Opettajankoulutusfoorumin kanssa opettajien ja opettajankouluttajien talouskoulutushankkeen, jonka tavoitteena on opettajien talousosaamisen kehittäminen. Hankkeen ohjausryhmässä ovat Opetushallituksen, OAJ:n, eri pedagogisten opettajajärjestöjen, Suomen Pankin sekä opettajaksi opiskelevien edustajat.

Vuosille 2018–2019 ajoittuvan hankkeen tehtävinä on:

  1. Selvittää talousopetuksen sisällön ja laadun nykytila peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä selvittää taloutta opettavien opettajien talousosaaminen ja asenne talouden opettamiseen.
  2. Nostaa taloustieto osaksi opettajankoulutusta (luokanopettajat, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, kotitalous ja opinto-ohjaajat).
  3. Edistää opettajien ja opettajankouluttajien tietoja ja taitoja opettaa taloutta.
  4. Rohkaista opettajia ja opettajankouluttajia yhteistyöhön talouden eri toimijoiden kanssa.
  5. Luoda opettajille ja opettajankouluttajille työkaluja opettaa taloutta.
  6. Luoda talouslukutaidon linjaukset yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen aina opetussuunnitelmaan saakka.

Vuoden 2018 elo-syyskuun vaihteessa lähetettiin rehtoreiden kautta talousaineita opettaville opettajille kutsu osallistua Opettajien talousosaaminen 2018 -tutkimukseen. Tutkimuskutsun allekirjoittivat opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opettajakoulutusfoorumin puheenjohtaja Jari Lavonen sekä TATin toimitusjohtaja Kari Väisänen.

Tutkimus on suunnattu peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten talousaineita opettaville opettajille (esim. luokanopettajat, erityisopettajat, opot, matematiikan opettajat, yhteiskuntaopin ja historian opettajat, kotitalousopettajat, kielten opettajat ja käsityön opettajat).

”Olisi tärkeää, että mahdollisimman moni opettaja vastaisi tutkimukseen. Aihepiiri on erittäin ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti tärkeä”, toteaa TATin Kari Väisänen.

Tutkimustuloksista julkaistaan raportti 31.1.2019.

Lisätietoja:

Eija Seppänen,
asiantuntija, opettajien talouskoulutus
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
eija.seppanen(at)tat.fi
puh. 040 508 3645

Tutustu myös