X

Opettajien talousosaaminen -tutkimus

31.1.2019
/

Opettajista 94 prosenttia pitää taloustaitojen opettamista koulussa tärkeänä. Kuitenkin vain vajaa kolmannes ajattelee koulun tarjoavan riittävät talousosaamisen valmiudet nuorille. Opettajien talousosaaminen 2019 -tutkimus toteutettiin web-kyselynä elo-syyskuussa 2018. Siihen osallistui 749 opettajaa…

Tykkää hyvinvoinnista!

11.1.2019
/

Tykkää hyvinvoinnista! – yhteiskunnallista asiaa taloudesta, yrityksistä, nuorista ja kansan arvoista on koostettu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla), Keskuskauppakamarin ja Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median yhteistyönä. UPM on tukenut julkaisun toteuttamista. Tykkää hyvinvoinnista!…

Kansan arvot -tutkimus 2018

17.12.2018
/

Suomalaisten luottamus koulutusjärjestelmään on laskussa, kertoo tuore Kansan arvot -tutkimus. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat innoissaan yrittämisestä. Kansan arvot 2018 -tutkimukseen vastasi yhteensä 1318 suomalaista. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 23.10.-9.11.2018….

Kun koulu loppuu – Opas lukion jälkeiseen elämään 2018

13.12.2018
/

Kun koulu loppuu – Opas lukion jälkeiseen elämään on kattava tietopaketti tulevaisuuttaan suunnitteleville lukiolaisille, nuorten vanhemmille sekä opoille. Kun koulu loppuu -julkaisu esittelee tulevaisuuden toimialat, yliopistot sekä ammattikorkeakoulut. kunkoululoppuu.fi

Nuorten talousosaaminen -tutkimus

1.11.2018
/

Pojat ovat tyttöjä kiinnostuneempia talousasioista. Selvä enemmistö nuorista on halukas parantamaan omia taloustaitojaan. Nuorten mielestä koulu ei anna riittäviä talousosaamista tällä hetkellä. Tulokset selviävät Nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta. Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen…

TAT talks -lehti 2/2018

10.10.2018
/

TATin asiakaslehti TAT talks -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018

10.10.2018
/

Ammatilliset opiskelijat ovat kiinnostuneita korkeakoulututkinnosta, mutta kaipaavat lisää ohjausta jatko-opintoihin. Tämä ja moni muu asia käy ilmi TATin Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksesta, joka tutkii yläkoululaisten ja…

TAT talks -lehti 1/2018

1.2.2018
/

TATin asiakaslehti TAT talks -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.