X

Lupausten Suomi

Kesä hellii, tuntuu iholla, joka puolella. Ihan kuin lapsena: aurinko paistaa, uimassa voi käydä useasti päivän aikana, luonto antaa parastaan tuoksuneineen ja väreineen. Ei ole mitään huolia, edessä on lupaus pitkästä kuumasta kesästä. Parasta on olla tässä ja nyt hetkessä.

Kesä on mahtavaa aikaa myös niille nuorille, jotka ovat kesätöissä. Meillä TATissa aloitti kesäkuun alussa kahdeksan kesätyöntekijää. Jo nyt muutamassa päivässä huomaa muutoksen: olemukseen on tullut varmuutta lisää. Parin viikon kuluttua he tietävät työelämästä ja ennen kaikkea itsestään enemmän. Ja myös me opimme joka päivä, jo pelkästään seuraamalla, miten nuoret tekevät töitä yhdessä. Kiitos opettajat, että olette opettaneet tämän tärkeän työssä tarvittavan taidon!

Nuorten ääni kuuluviin

Kuuntelemme ja kohtaamme nuoria pitkin lukuvuotta. Lukuvuoden 2018–2019 luvut ovat häkellyttävät: palvelumme tavoittivat yli 400 000 nuorta. Näin ollen meillä on hyvä käsitys siitä, mitä nuoret ajattelevat tulevaisuudestaan, koulusta, työstä ja elämästä yleensä. Olemme luvanneet itsellemme, että tuomme näkemämme ja kuulemamme nuorten äänen esille.

Lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta

Tuore hallitus on Osallistava ja osaava Suomi -hallitusohjelmassa antanut kuusi lupausta kansalaisille politiikan uudistamisesta. Viimeinen lupaus koskee nuorten huolta koulutus- ja työelämämahdollisuuksistaan. Hallitus lupaa varmistaa, että jokaisella nuorella on Suomessa mahdollisuus toteuttaa unelmiaan. Bueno! Seuraavaksi muutama vinkki, miten temppu tehdään nuorten mielestä.

Uusimmassa ja Suomen laajimmassa nuorisotutkimuksessa Nuorten tulevaisuusraportissa nuoret edelleen toivovat lisää ohjausta opintojen aikana kaikille kouluasteille. Ohjausta toivotaan lisää niin jatko-opintoihin kuin uravalintoihin liittyen. Erityisen tyytymättömiä saamaansa jatko-opintoihin liittyvään ohjaukseen ovat ammatilliset opiskelijat. Heidän intoansa opintojen jatkamiseen ei ehkä ole riittävästi tunnistettu, eikä heillä ole myöskään saatavilla riittävästi pätevää opinto-ohjausta.

Tilanne lukiossa on ohjauksen osalta parempi jatko-opintoihin liittyen, mutta lukiokoulutuksen suurin puute nuorten tarpeissa on työelämätiedossa. Lukiolaiset toivovat enemmän uraohjausta sekä opetuksen linkittämistä työelämään.

Siispä: lupaus toisen asteen opinto-ohjaajien määrän sitovista mitoituksista on pikaisesti laitettava kuntoon.

Asiasta on puhuttu jo tämän vuosituhannen alusta alkaen. Nyt tämä lupaus pitää lunastaa! Lisäksi lukioiden pitää ottaa tosissaan nuorten huoli työelämäosaamisestaan. Luvatkaa nuorille nivoa opetus paremmin konkretiaan, (työ)elämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin.

Nuorisoraportin tuloksissa yllätti yleensä kirkasotsaisten ja tyytyväisten peruskoululaisten tyytymättömyys saamaansa ohjaukseen.  Peruskoululaisten tyytymättömyys oli vuodessa kasvanut tilastollisesti merkittävästi: tänä vuonna tyytyväisiä saamaansa uraohjaukseen oli vain 19 prosenttia vastaajista, kun vuotta aikaisemmin luku oli 26 prosenttia. Jatko-opintoihin liittyvään ohjaukseen oli vuotta aikaisemmin yli puolet vastaajista tyytyväisiä, nyt enää 38 prosenttia. Näkyykö tuloksissa ohjauksen tarpeen nopea tarpeen kasvu, vai onko tilanne kouluissa muuttunut syystä tai toisesta?

Hallitusohjelmassa luvataan suunnata runsaasti monentasoisia resursseja nuorten eri elämäntilanteiden tukemiseen. Hyvä niin, mutta tehdään me aikuiset työmme niin, että nuori voisi hyvin ja tukitoimien tarve olisi mahdollisimman vähäinen. Luvataan nuorille aikaa, arvostusta ja aikuisten läsnäoloa. Näin osallistava ja osaava Suomi on nuorten ja meidän kaikkien ulottuvilla.

Hyvää kesää!

Tutustu Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2019 -tutkimukseen.

Bloggaaja

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen

Johtaja

Kirjoittaja on kaikista nuorten hyvinvoinnin parantamiseen liittyvistä asioista kiinnostunut opetuksen kehittämisen konkari, jonka vapaa-aika kuluu neljän lapsenlapsen kanssa.

@LiisaTenhunenRu