X

Lukiolaisten sijoittajakoulu koostuu kuukausittaisista tapaamisista, joissa vastuuopettajan johdolla perehdytään sijoittamiseen ja oman talouden hallintaan liittyviin teemoihin. Koska kurssi kestää koko lukion ajan, opiskelijat pääsevät myös kokeilemaan sijoittamista käytännössä. Tapaamisten ohella lukiolaiset laativat itselleen säästämissuunnitelman, johon merkitään kuukausitulot, säästämistavoite ja säästöille soveliaita sijoituskohteita. Lisäksi kurssin opiskelijat pääsevät hyötymään Lukiolaisten sijoittajakoulun yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista. 

Lukuvuonna 2020-2021 materiaaleja piloidaan kuuden lukion voimin. Maaliskuusta 2021 eteenpäin kaikki halukkaat lukiot Suomessa voivat ilmoittautua tarjoamaan kurssia omassa lukiossaan lukuvuonna 2021-2022. Ilmoittautumislomake löytyy tämän sivun alalaidasta ja on auki 28.5. saakka.

Ennen kurssin aloittamista  

Oppimateriaalit  

Kurssin oppimateriaalit ovat maksuttomia ja laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Jokaista oppituntia varten on laadittu selkeät pedagogiset ohjeet.  Opettajan ei siis tarvitse olla itse sijoittamisen ammattilainen. Lopulliset oppimateriaalit tulevat ladattavaksi TATin opettajan aineistopankkiin.

Jos osallistut pilottiin, lataa oppituntikohtaiset pilotointimateriaalit alta: 

Osa harjoitusmateriaaleista on tarkoitus sijoittaa kunkin lukion käyttämään digitaaliseen oppimisympäristöön, jotta opiskelijat voivat tutustua niihin tapaamisten välissä. Osa tehtävistä on myös tarkoitus palauttaa oppimisympäristön kautta. Opiskelijoita varten kannattaa siis luoda erillinen luokka lukion omaan digitaaliseen oppimisympäristöön.  

Lukiolaisten sijoittajakoulun opetussuunnitelmaan sisältyy tapaamisia tukevia vierailuja erilaisiin tapahtumiin ja yrityksiin (koronatilanteen niin salliessa). Oppimateriaali sisältää vierailuihin liittyvät valmiit harjoitukset.  

Sijoittajakoulun kumppanit

Lukiolaisten sijoittajakoulun virallisina kumppaneina toimivat Nordnet, Suomen Osakesäästäjät ja Inderes. Kaikki kumppanit ovat mukana tekemässä oppimateriaalisisältöjä sekä tarjoavat sijoittajakouluun osallistuville nuorille erilaisia etuja: mm. Viisas raha- lehden lukuoikeuden ja  Inderesin Premium-jäsenyyden maksutta. Lisäksi kumppanit järjestävät yhdessä TATin kanssa sijoittajakoululaisille räätälöityjä yritysvierailuja ja asiantuntijapuheenvuoroja.

Meille on tärkeää ja antoisaa olla mukana kumppanina demokratisoimassa säästämistä ja sijoittamista. Pohjoismaisessa Nordnet in Society -hankkeessa työskentelemme tasa-arvon, vastuullisuuden ja digitaalisen oppimisen parissa. Lukiolaisten sijoittajakoulu edistää näitä kaikkia.

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja

Haluamme, että kaikki nuoret saavat mahdollisuuden säästämisen aloittamiseen riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa sijoittajia vai eivät. Lukiolaisten sijoittajakoulu on siten tärkeä avaus monisukupolvisen talousosaamisen ja varallisuuden kerryttämiseksi Suomeen.

Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja

 

Inderes on ollut mukana melkein alusta asti sparraamassa Timon kanssa Sijoittajakoulun sisällöstä. Tieto on jokaisen perusoikeus, myös tulevien sijoittajien. Tukemalla nuorten talousosaamista annamme heille työkalut käteen oman talouden hallintaa ja säästöjen tuottavaan sijoittamista varten.

Verneri Pulkkinen, Inderesin evankelista ja yhteisömanageri

 

 

 

 

Opettaja, ilmoittaudu mukaan:

     

    Lukiolaisten sijoittajakoulun kumppanit: