X

Kunnallista puhetta tulevaisuudesta!

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

Kuntavaaleissa 2021 TAT haluaa nostaa keskusteluun jokaisen suomalaisen lapsen ja nuoren oikeuden kunnalliseen tulevaisuuteen. Työelämäkokemusten mahdollistaminen omassa kunnassa, työllistymisen mahdollistaminen yrittäjyydellä ja hyvä talouden hallinta mahdollistavat kunnan elinvoiman vuosikymmeniksi eteenpäin.

Tehdään yhdessä tekoja lasten ja nuorten kunnallisen tulevaisuuden puolesta!

Allekirjoita sitoumus ja ole mukana kaikkien nuorten kunnallisen tulevaisuuden puolesta!

#kunnallinentulevaisuus

 

Talous ja nuoret TATin kuntavaalikärjet:

RAHASTA PUHUMINEN ON TERVEYSTEKO!

 Taloustaidot ja oman talouden hallinta ovat hyvä perusta aktiiviseen, itsenäiseen ja osallistuvaan yhteiskunnan jäsenyyteen. Omat taloustaidot ja –tiedot auttavat pitkälle tulevaisuuteen. Terveen kunnan puolesta, puhutaan rahasta!

Lasten asenteet rahaan ja talouteen syntyvät varhain. Lapsi omaksuu seitsemänteen ikävuoteen mennessä, miten rahasta puhutaan. Koulussa opituilla raha-asioilla on merkittävä rooli talousosaamisen tuottajana. Nuorten talousosaaminen on Suomessa kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta oppilaiden välillä on saman koulunkin sisällä merkittäviä eroja, joiden taustalla vaikuttaa mm. sosioekonominen asema. Perheen koettu taloudellinen ahdinko voi määritellä pitkäksi aikaa lasten sosiaalisia suhteita ja korostaa kulutuksen sosiaalista painetta.

Esimerkkejä ratkaisuistamme:

Taloussankari (Nordean ja Pörssisäätiön kanssa) 

Mun elämä

Lukiolaisten sijoittajakoulu 


TYÖELÄMÄSTÄ PUHUMINEN ON HYVINVOINTITEKO!

Lasten ja nuorten työelämäkokemukset rakentavat vahvaa aktiivista kansalaisuutta ja kuntalaisuutta. Kunnan osallistuvina jäseninä he tuovat kunnalle elinvoimaa ja hyvinvointia! Tehdään hyvää kaikille, puhutaan työelämästä!

Korona on vaikuttanut erityisesti nuoriin, alle 30-vuotiaisiin. He ovat kärsineet eniten työttömyydestä, lomautuksista ja kesätöiden vähentymisestä. Toimeentulo-ongelmat heijastuvat usein henkiseen jaksamiseen ja voivat aiheuttaa syrjäytymistä. Nuoret ovat huolissaan koronapandemian vaikutuksista taloudellisen toimeentulon lisäksi myös henkiseen hyvinvointiinsa.  Mahdollisuudet työelämäkokeiluihin ja kokemuksiin ovat heikenneet.

Taloushuolet ennustavat nuorten aikuisten hyvinvointia vuosia eteenpäin. Taloudellisen paineen vaikutukset 23–25-vuotiailla näkyivät hyvinvoinnissa 28-vuotiaana. (Katso alta Digiconsumersin poliittikkasuosituksesta lisää tutkimustietoa) Taloustaidot siis suojaavat hyvinvointia niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle.

Koronapandemian aikainen etäopetus antoi myös mahdollisuuden yhdistää entistä paremmin nuorten vapaa-ajan kiinnostuksen kohteita kouluoppimiseen. Tämä mahdollisuus kannattaa tulevaisuudessa  entistä paremmin hyödyntää. Maailma tulee kouluun ja koulu siirtyy ulkomaailmaan. Oppimista tapahtuu kaiken aikaa ja kaikkialla! Hyödynnetään näitä mahdollisuuksia ja vahvistetaan osaamista lähellä

Esimerkkejä ratkaisuistamme:

TET-jaksot

TAT Yrityskylä -oppimisympäristöt 

 

YRITTÄJYYDESTÄ PUHUMINEN ON TULEVAISUUSTEKO!

Mitä varhaisemmassa vaiheessa saamme taloustaitoja ja työelämäkokemusta, sitä paremmin haluamme osallistua yhteiskunnan, myös oman kuntamme tulevaisuuden muokkaamiseen. Tehdään siis tekoja tulevaisuuteen, puhutaan yrittäjyydestä!

Suomessa nuoret itsenäistyvät ja muuttavat pois lapsuudenkodistaan kansainvälisesti verrattuna varhain.

Perhetausta ja nuorten nykyinen taloudellinen tilanne määrittelevät nuorten mahdollisuuksia selviytyä taloudellisesti itsenäisessä elämässään. Työllistyessään nuori kokee olevansa taloudellisesti itsenäinen.

Tuetaan nuorten ideoita ja tarmoa yrittää, tarjotaan mahdollisuuksia löytää uusia tapoja työllistyä, myös omassa kotikunnassa. Sillä tavalla myös silmät mahdollisuuksiin lähellä aukeavat!

Esimerkkejä ratkaisuistamme:

Kesäyrittäjä-ohjelma 

Bisneskurssit 

 

Kuntavaaliehdokkaana sitoudun kunnalliseen tulevaisuuteen:

Valittuna luottamushenkilönä haluan olla huolehtimassa siitä, että kuntani lapset ja nuoret saavat hyvät eväät oman talouden hallintaan, osana kuntani järjestämää opetusta.

Valittuna luottamushenkilönä haluan olla varmistamassa, että kuntani lapset ja nuoret saavat työelämäkokemuksia ja näkevät tulevaisuuden mahdollisuudet myös omassa kunnassa!

Valittuna luottamushenkilönä haluan olla rakentamassa koko Suomen kunnallista tulevaisuutta, jossa jokainen lapsi ja nuori uskoo omiin kykyihinsä ja näkee yrittäjyyden hyvänä mahdollisuutena tulevaisuudessaan!

    Lataa täältä itsellesi kuntavaaliohjelma:

    TAT_KunnallistaPuhettaTulevaisuudesta_2021

    Tutustu myös Digiconsumersin politiikkasuosituksiin:

    Digiconsumers_politiikkasuositukset