X

Kun kiirehditään aikuisuuden vastuisiin, omien vahvuuksien löytäminen unohtuu

Mitä tapahtuu suomalaisten nuorten elämässä peruskoulun ja korkeakouluopintojen välissä? Onko koulupuurtamiseen väsyneellä nuorella mahdollisuuksia löytää omia vahvuuksiaan ja oppia tuntemaan itsensä kouluosaamisen tai vaativan harrastuksen ulkopuolella? Ammatillisen koulutuksen reformi, opetussuunnitelmien uudistukset ja uusimpana pääsykoerumban selkeyttäminen ovat tervetulleita ja kaivattuja uudistuksia. Taustalla muutoksen etsimiseen on korkeakouluun hakeutumisen välivuosia, viivästyneitä valmistumisia ja esimerkiksi matematiikan osaamistason laskua.

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin useana vuonna toteuttama Kun koulu loppuu -tutkimus valottaa, että valtaosa nuorista kaipaa työelämätietoutta. Sama tutkimus osoittaa myös, että nuoret arvostavat omien vanhempiensa ja muiden lähipiirin aikuisten työelämäosaamista ja ammatillista pärjäävyyttä. On siis äärimmäisen tärkeää miettiä, miten kotona ja koulussa keskustellaan työstä, työssä jaksamisesta ja opiskelun merkityksestä omalle työlle. Kiireen-jargonista on hyvä pyristellä eroon, ettei väsymyksen opittu tunne valu nuoriin. Väsymyksen kokemuksista on kuitenkin jo vahvaa näyttöä esimerkiksi THL:n kouluterveyskyselyssä.

On kiinnostavaa nähdä, miten parin viikon päästä julkaistava Nuorisobarometri 2017 heijastelee talouden taantuman näkymiä – vuonna 2016 yksi keskeisiä toiveita oli vakituinen työpaikka, työn löytäminen ja työssä jaksaminen. Kun huoli ja stressi kasvavat, lisääntyvät univaikeudet ja väsymys. Väsymys johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen ja sitä kautta koulumenestykseen. Koulumenestyksen heikkeneminen taas vaikuttaa jatko-opintoihin, niissä menestymiseen ja pitkässä juoksussa koko työuraan.

Suomalainen koulutuskenttä on muutoksessa. Näiden muutoksien avulla onnistutaan toivottavasti mahdollistamaan sujuvan opintopolun lisäksi mahdollisuus tutkia omia osaamisia ja vahvuuksia kouluainerajat ylittävällä tavalla. Oppilas ansaitsee saada tukea itsensä tutkiskeluun ja omien vahvuuksiensa löytämiseen. Näin tuetaan entistä onnistuneempia koulutusvalintoja ja luontevaa siirtymistä työelämään.

Bloggaaja

Peppi Tervo-Hiltula

Asiantuntija, työelämätaidot

Kirjoittaja on perheestään, nuorista ja muista ihmisistä innostuva oppimisen rakastaja, kirjamaratoonari ja aikataulu- ja muistilistadiggari.

@Kasvio2000