X

Kukaan ei kaipaa ilonpilaajaa kesätyöpaikalla

Kesä on tarttunut päiviin. Koulujen loppuminen kesäkuun kynnyksellä siirtää väistämättä keskustelun opinnoista kesätöihin. Tänäkin kesänä kymmenet tuhannet nuoret kartuttavat kokemusta työelämästä, osa ensimmäistä kertaa ikinä. Meillä työelämän konkareilla on merkittävä rooli noiden ensimmäisten kesätyökokemusten luojina. Nuoret tutkitusti odottavat innolla siirtymistä työelämään, eikä meidän tule pilata tuota kokemusta.

Kesän kynnyksellä julkaisemme vuosittain Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportin. Tänä vuonna tutkimustuloksista tekevät mielenkiintoisia ammatilliset opiskelijat, jotka ovat ensimmäistä kertaa mukana vastaajajoukossa yläkoululaisten ja lukiolaisten rinnalla. Vastaajia kertyi huikeat 11 335 kappaletta. Perustellusti voi sanoa, että kyseessä on Suomen suurin nuorisotutkimus.

Suurin osa vastaajista, noin 90 prosenttia, kokee työn itselleen tärkeäksi ja uskoo löytävänsä oman paikkansa työelämässä. Kaikista positiivisimman työelämään suhtautuvat yläkoululaiset, eli juuri ne ensimmäisiä kesätyökokemuksiaan nyt hakevat nuoret. Vahvistetaan tuota asennetta. Nuoren saa motivoitumaan työelämästä samoilla aineksilla kuin jokaisen meistä: antamalla nuoren tuntea itsensä tarpeelliseksi ja kunnioitetuksi, kuuntelemalla häntä. Aika perusjuttuja.

Koulu ja työelämä yhdessä taitoja opettamassa

Kun koulu loppuu -tutkimus paljastaa, että koulu opettaa hyvin työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja: vuorovaikutusta ja tiimityötaitoja. Uusissa opetussuunnitelmissa sosiaaliset taidot korostuvat entisestään. Vastauksissa nuoret kaipaisivat enemmän rohkaisua epävarmuuden sietämiseen, riskinottoon sekä mukautumiskykyä.

Koulu – tahtomattaan? – tukee ja palkitsee tunnollisuudesta, samanlaisuudesta ja turvallisuudesta. Kun ei tee mitään säännöistä poikkeavaa, niin ei tee myöskään virheitä -ajattelu vallitsee. Luovuus, kaaoksen sietäminen ja hyväksyminen, hulluttelu tai epäonnistuminen eivät ole riittävästi läsnä formaalisessa oppimisessa.

Voisiko kesätyöpaikka tarjota nuorelle mahdollisuuden näihin kokemuksiin?

Kesätyö ja siitä saatava palkka antavat nuorelle mahdollisuuden oppia oman talouden hallintaa. Mihin palkkarahat käyttää ja sijoittaa? Vanhempien kannattaa käydä lastensa kanssa keskustelu rahasta, mitkä ovat nuoren tarpeet ja miten ainakin osan palkasta voisi laittaa säästöön, ja millaiseen säästöön tulevaisuuden varalle.  Tämä voisi olla myös alku pitkäjänteiselle taloussuunnittelulle. Mitä jos osan viikossa käyttämästä rahasta saisi nuoren laittamaan järkevällä tavalla arvotilien kautta kasvamaan?

 Kesätyöstä vihiä uravalintoihin

Ilmiönä nuorten halu ”ottaa varman päälle” on mielenkiintoinen. Nuoruuteen kuuluisi heittäytyminen. Harva nuori kuitenkaan tosissaan ajattelee koulutusta ja työuraa kokonaisuutena, eläkkeelle asti ulottuvana jatkumona. Kiinnostavat työtehtävät ja mahdollisuus tehdä itselleen tärkeitä asioita ovat nuorille tärkeimpiä asioita alan valinnassa. Viesti oma-aloitteisesta ja vuorovaikutteisesta työntekijästä on jo saavuttanut nuoret. Hyvä näin, sillä jos työ nähdään vain toimeentulon välineenä, ja sisäinen motivaatio puuttuu, asenne johtaa helpoimmin työttömyyteen epävarmoina aikoina.

Nuoret yhdistävät työllistymisen pelkoon väärän alan valinnan. Jatko-opintoja halutaan miettiä tarkkaan. Nuorten mielikuvat toivetyöstä ovat hyvin varovaisia ja perinteisiä: he arvostavat ahkeruutta ja tunnollisuutta sekä unelmoivat ammateista kuten lääkäri tai opettaja. On hienoa huomata, että nuorilla on jalat maassa, mutta heiltä odottaisi enemmän ennakkoluulottomuutta.

Erityisesti lukiolaiset ovat hukassa uravalintojensa kanssa. Kun koulu loppuu -tutkimuksen perusteella ohjaus lukiossa pitäisi keikauttaa toisin päin: lisätä ohjausta ja keskittyen uraohjaukseen jo lukion ensimmäisellä vuosiluokalla.  Eduskunnassa lausunnolla olevassa lukiolakiehdotuksessa on lukioille asetettu velvoite korkeakouluyhteistyöhön. Lukiolainen pääsee kurkistamaan korkea-asteen oppilaitoksiin, millaista opiskelu eri aloilla on. Opiskelukokemuksen rinnalle nuori tarvitsee myös kurkistuksen töiden tekemiseen. Konkreettinen kokemus tekemisestä tutustuttaa nuoren ennen kaikkea itseensä, omiin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Näin kesätyö voi olla nuorelle merkittävässä roolissa alan valinnan teossa. Ei tyritä tätä! Ei olla ilonpilaajia nuoren kesätyöpaikalla.

Bloggaaja

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen

Johtaja

Kirjoittaja on kaikista nuorten hyvinvoinnin parantamiseen liittyvistä asioista kiinnostunut opetuksen kehittämisen konkari, jonka vapaa-aika kuluu neljän lapsenlapsen kanssa.

@LiisaTenhunenRu