X

Koulut tarvitsevat tukea yrittäjyyskasvatuksessa

Yläkoulut saivat tilata yrittäjyysteemaisia kouluvierailuja Yrittäjän päiväksi 5.9. Tilauksia saapui nelinkertaisesti sen verran, mitä Taloudellinen tiedotustoimisto TATin oli mahdollista yhden päivän aikana toteuttaa.

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa yrittäjyyskasvatus on otettu entistä vahvemmin mukaan. Opetuksessa on tarkoitus myös laajentaa oppimisympäristöt luokkahuoneiden ulkopuolelle, mikä tukee hyvin koulun ja yritysten välistä yhteistyötä myös yrittäjyyskasvatuksessa. Vastuu kasvatuksesta jää kuitenkin helposti yksin koulun harteille. Yrittäjyyteen perehtyneiltä kaivataan apua: mahdollisimman valmiit toimintamallit ovat tervetulleita ja helpottavat myös opettajien työtä.

TAT tekee Yrittäjän päivän kunniaksi kouluvierailuja yläkouluihin eri puolilla Suomea. Yhden päivän aikana tavoitetaan lähes 1 500 yhdeksäsluokkalaista nuorta. Päivän ohjelmassa on paikallisen yrittäjän puheenvuoron lisäksi työpajoja yrittäjyysteemoista. Yhdeksäsluokkalaiset haastetaan pohtimaan, mitä yrittäjyyden alkumetreillä tulee ottaa huomioon ja miten omia vahvuuksia voi hyödyntää.

– Lähdemme kaikkien TATtilaisten voimin liikkeelle, mutta silti joudumme sanomaan ei valitettavan monelle koululle. Tämä kertoo siitä, että yläkouluilla olisi kyllä halua ottaa vastaan yrittäjyysaiheisia puheenvuoroja, työpajoja ja muita opetussisältöjä, kunhan niitä vain muistetaan tarjota, TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kommentoi.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Suomessa jo melko vakiintuneesti toisen asteen oppilaitoksissa, kun taas peruskoulussa yrittäjyysteemat ovat pitkälti koulun valmiiden verkostojen ja opettajan oman aktiivisuuden varassa.

– TATin Yrityskylä on erinomainen esimerkki siitä, miten yrittäjyyden ja liiketoiminnan teemoja voidaan tuoda toiminnallisena oppiympäristönä alakouluikäisillekin. Mitä mahdollisuuksia erilaisissa yhteistyökumppaneissa vielä piileekäänTenhunen-Ruotsalainen jatkaa.

 

yrittajanpaiva.fi

Lisätietoja:
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
040 545 2198