X

Kiertotalous näkyy ja kuuluu nyt alakoulusta toiselle asteelle  

TAT on tuonut kiertotalouden osaksi toimintaansa yhteistyössä Sitran kanssa. Viime syksynä aloitettu työ näkyy nyt läpi toimintojemme – kymmenet tuhannet lapset ja nuoret tutustuvat lukuvuoden aikana sekä Yrityskylässä että Bisneskursseilla kiertotalouteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kiertotalous kuuluu podcasteissa ja aihe nähdään niin tärkeänä, että perehdytämme kaikki työntekijämmekin ymmärtämään, että kyse ei ole pelkästä kierrätyksestä. 

Ilman toimivaa ympäristöä ei ole toimivaa taloutta ja yhteiskuntaa. Tuore ilmastoraporttikin herättelee huomaamaan, että päästöjen leikkaamisella on kiire ja ilman kiertotaloutta suunnanmuutos ei onnistu. Kiertotaloudella tarkoitetaan sitä, että kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen, jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrätykseen. Linkki luonnonvarojen ylikulutuksen ja taloudellisen hyvinvoinnin välillä katkaistaan. 

Kuudesluokkalaisten pienoisyhteiskunnassa lajitellaan roskien sijaan raaka-aineita

Kuudesluokkalaisille kiertotalous näkyy nyt muuttuneissa käytännöissä osana toimintaa. Yrityskylä Alakouluja varten on kehitetty puhuvat jätteiden lajittelupisteet, jotka kertovat mitä kaikkea kierrätetystä materiaalista voidaan valmistaa. Modernit puhuvat roskapöntöt ohjaavat kuudesluokkalaista ajattelemaan jätteitä raaka-aineina hauskalla tavalla.  

Yrityskylissä ei enää lajitella jätteitä, vaan raaka-aineita.

Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristössä on noin 20 oikeaa pientä yritystä tai julkista palvelua. Nyt mukana on myös Puuta Oy, kuvitteellinen yritys, joka valmistaa käyttäjämäärän mukaan kasvatettavia ja pienennettäviä massiivipuurakennuksia. Se on erikoistunut erityisesti kouluihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Kuvitteellinen tulevaisuuden yritys on case-yrityksenä myös Yrityskylä Yläkoulussa, jossa yhdeksäsluokkalaiset kilpailevat tiimeinä yrityksen johtoryhminä valmistaen ja myyden tuotteitaan kansainvälisille markkinoille.  

Sekä kuudesluokkalaisten että yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylä-vierailuun valmistavassa oppimateriaalissa käsitellään kiertotaloutta luonnollisena osana yhteiskuntaa. Oppilaat muun muassa pohtivat miten eri tavoin tuotteesta voi kehittää palvelun. Lisäksi kaikkiin Yrityskyliin on lisätty oppilaille ammatteja, joissa pääasiallisina työtehtävinä on pohtia kestävämpiä ratkaisuja esimerkiksi asumiseen, kaupunkisuunnitteluun ja ruokahuoltoon.  

Kiertotaloudesta uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan 

Toiselle asteelle eli lukioille ja ammattikouluille tarjottavat digitaaliset Bisneskurssit jakaantuvat neljään eri kurssiin. Kiertotalous näkyy kantavana teemana ja esimerkkeinä läpi kurssikokonaisuuden ja on isona teemana esillä erityisesti kurssilla Globaalit markkinat.  

Globaalit markkinat -kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista, ja keskiössä ovat globalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet sekä talouden megatrendit. Opiskelijat perehtyvät vastuullisen liiketoiminnan merkitykseen ja toteutukseen yritystoiminnassa. Kurssilla opiskellaan kiertotaloutta ilmiönä.  

Nuoria herätellään, etteivät ympäristönsuojelu ja talous ole vastapareja. Kiertotaloudessa kyse on tuotteiden elinkaaren pidentämisestä ja uudelleen hyödyntämisestä, ja opiskelijoiden halutaan ymmärtävän, miten mielenkiintoisia ja hauskojakin liiketoimintaideoita kiertotalousajattelu mahdollistaa.  

Kurssin käytyään opiskelijat ovat kartuttaneet osaamistaan kiertotaloudesta ja ymmärtävät, että rajallisia luonnonresursseja on käytettävä jatkossa kestävällä tavalla. He myös hahmottavat, kuinka paljon tämä luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Tehtävien ja esimerkkien kautta nuoret oppivat vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden lisäksi, että talouskasvu ei edellytä luonnonresurssien ylikulutusta.  He kykenevät tekemään vastuullisia valintoja kuluttajina ja ymmärtävät, että jokainen voi vaikuttaa omilla teoillaan.  

Miten rahalla voi pelastaa maailman ja muita podcastejä 

Kiertotalous on ollut vahvasti esillä myös TATin omissa podcasteissä. Opettajille, opinto-ohjaajille ja muille aikuisille suunnattu työelämän muutoksia ja ilmiöitä käsittelevä Puhu työstä -podcast-sarja on julkaissut kaksi jaksoa kiertotaloudesta. Jaksot ovat nimeltään Kiertotalouden ABC 1 & 2 ja niissä käydään läpi kiertotalouden perusteita yhdessä Sitran kiertotalousasiantuntija Riitta Silvennoisen ja Nesteen Head of Long term development Juha Moilasen kanssa. 

Nuorille suunnattu #puhurahasta kutsui Miten rahalla voi pelastaa maailman -jaksoon vieraaksi kesätöikseen TATilla kiertotalousguruna toimineen Iina Koskisen. Jaksossa puhutaan kiertotaloudesta käytännönläheisesti ja annetaan vinkkejä arjen hulinoissa hyödynnettäväksi. 

Podcastejä voi hyödyntää myös oppimateriaaleina – kaikki jaksot löytyvät TATin sivuilta. #puhurahasta-jaksot löytyvät myös Youtubesta 

Sitra ja TAT järjestävät yhdessä 2.11. Yrityskylä Helsinki-Vantaalla medialle suunnatun tilaisuuden, jossa kerrotaan, miten kiertotalous on tuotu osaksi eri kouluasteiden opetusta.