X

Kansan arvot -tutkimus: Turvallisuus, rasismi ja talouden tila huolettavat suomalaisia

Turvallisessa ympäristössä eläminen on tärkeää aiempaa useammalle suomalaiselle. Turvallisuushakuisuus näkyy muun muassa siinä, että luottamus kirkkoon ja puolustusvoimiin on kasvanut viime vuodesta.

Lähes kahdeksan kymmenestä suomalaisesta kokee turvallisen elinympäristön erittäin tärkeäksi. Nousua edellisvuodesta on peräti 10 prosenttiyksikköä.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että suomalaiset luottavat edelleen vahvasti yhteiskunnallisiin instituutioihin. Luottamuksen kivijalkoja ovat koulutusjärjestelmä ja poliisi. Sote-aluekeskustelu ei ole myöskään vienyt uskoa suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään, johon luotetaan edelleen vahvasti.

Yhteiskunnallisista tahoista eniten luottamusta on menettänyt hallitus. Aiempaan hallitukseen luotti jopa 45 prosenttia suomalaisista, nyt enää 38 prosenttia. Vuoden aikana myös pettymys poliittiseen järjestelmään on syventynyt aiemmasta ja demokratian tilaan ollaan selvästi aiempaa tyytymättömämpiä.

– Jatkuvat kriisit maailmalla näkyvät kansan kasvaneena turvallisuudenkaipuuna. Kotimaassa taas kaivataan jämäkkää johtajuutta sekä päätöksiä, jotka palauttavat uskon Suomen mahdollisuuksiin, T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula sanoo.

Enemmistö suomalaisista pitää turvallista elinympäristöä erittäin tärkeänä.

Enemmistö suomalaisista pitää turvallista elinympäristöä erittäin tärkeänä.

Maahanmuuttoon tiukennuksia

Aiempaa useampi suomalainen kokee maahanmuuttopolitiikan löyhäksi. Puolet suomalaisista haluaisi tämänhetkiseen maahanmuuttopolitiikkaan tiukennuksia. Valtaosa (87 prosenttia) hyväksyisi kuitenkin omaan työyhteisöönsä maahanmuuttajia.

Yhä useampi suomalainen tuomitsee rasismin: 63 prosenttia suomalaisista on nyt valmis aktiivisesti puuttumaan rasistiseen käytökseen. Tulos on noussut vuodessa yli 10 prosenttiyksikköä eli rasismia vastustaa selvästi viime vuotta useampi kansalainen.

Pakolaiskriisiin halutaan ratkaisu

Pakolaiskriisi koskettaa suomalaisia ja kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaa Suomen osallistuvan aktiivisesti pakolaiskriisin hoitamiseen.

– Kiivas maahanmuuttokeskustelu on herättänyt suomalaiset miettimään maahanmuuttoa ja sen vaikutuksia. Tarvitsemme avointa keskustelua maahanmuutosta ja luotettavaa tietoa maahanmuuton vaikutuksista Suomessa ja koko Euroopassa, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

Hyvinvointivaltio tärkeä – muttei hinnalla millä hyvänsä

Kolme neljäsosaa suomalaisista pitää hyvinvointivaltion säilyttämistä tärkeänä asiana. Hyvinvointivaltiota ei kuitenkaan olla valmiita ylläpitämään hinnalla millä hyvänsä.

Reilu kaksi kolmasosaa suomalaisista leikkaisi valtion kuluja. 39 % kansalaisista maksaisi enemmän veroja velkaantumisen pysäyttämiseksi.

Reilu kaksi kolmasosaa suomalaisista leikkaisi valtion kuluja. 39 % kansalaisista maksaisi enemmän veroja velkaantumisen pysäyttämiseksi.

Reilu kaksi kolmannesta suomalaisista toivoo valtion kulujen leikkaamista velkaantumisen pysäyttämiseksi. 39 prosenttia kansalaisista olisi valmis maksamaan lisää veroja velkakierteen estämiseksi. 21 prosenttia hyväksyisi työtuntien lisäämisen. Viime vuonna työtunteja oli valmis lisäämään 14 prosenttia kansalaisista.

Erityisen tuomittavana suomalaiset näkevät työkykyisen väestön elämisen sosiaalituilla. Yhtä lailla tuomittavana pidetään yritysten verojen minimointia veroparatiiseja hyödyntämällä.

Viime vuoteen verrattuna selvästi useampi suomalainen olisi valmis nostamaan työtuntien määrää.

Viime vuoteen verrattuna selvästi useampi suomalainen olisi valmis nostamaan työtuntien määrää.

Turvattu työsuhde nosteessa, yrittäjyys kiinnostaa nuoria

Työelämän murros ja talouden haasteet näkyvät siinä, että turvattua työsuhdetta arvostetaan nyt viime vuotta enemmän. Ikä ei ole aiemmin vaikuttanut asiaan, mutta turvattu työsuhde nähdään nyt entistä tärkeämpänä erityisesti 45–64-vuotiaiden keskuudessa.

Nuorten työllistäminen ja työllisyys ovat yhteiskunnallisista aiheista kiinnostavimpia alle 25-vuotiaille. Nuoret suhtautuvat kunnianhimoisesti uralla etenemiseen ja arvostavat lisäksi menestystä muita ikäryhmiä enemmän.

Mm. startup-tapahtuma Slushin ansiosta paljon huomiota saanut yrittäjyys kiinnostaa noin kolmasosaa suomalaisista. Erityisen kiinnostuneita oman yrityksen perustamisesta ovat nuoret (44 prosenttia alle 25-vuotiaista).

Suomalaisten luottamus instituutioihin 2015:

 1. Koulutusjärjestelmä 91 %
 2. Poliisi 90 %
 3. Terveydenhuoltojärjestelmä 81 %
 4. Puolustusvoimat 76 %
 5. Oikeuslaitos 75 %
 6. Suomalaiset yritykset 73 %
 7. YK 59 %
 8. Kansalaisjärjestöt 57 %
 9. Ammattijärjestöt 48 %
 10. Kirkko 46 %
 11. Eduskunta 43 %
 12. Hallitus 38 %
 13. EU 37 %
 14. Kuntapäättäjät 32 %
 15. Media 27 %
 16. Työnantajajärjestöt 26 %

Tutustu koko tutkimusraporttiin Slidesharessa:

Kansan arvot 2015 from T-Media Oy

T-Median vuosittainen Kansan arvot -tutkimus seuraa suomalaisten arvoja sekä arvojen ja toiminnan välistä yhteyttä. Vuoden 2015 tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella loka–marraskuussa 2015. Tutkimukseen vastasi yhteensä 3 002 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat 15–74-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Tutkimusotos on painotettu sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan kohderyhmää edustavaksi.