X

Tilmaanbixiyaha waxbarashada iyo shaqooyinka ee dhallinyarada dhaqammada kala duwan ka soo jeeda

(Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille, somaliksi)

Tilmaanbixiyaha waxbarashada iyo shaqooyinka ee loogu talaggalay dhallinyarada dhaqammada kala duwan ka soo jeeda waxaa looga hadlayaa qaab dhismeedka waxbarashada finishka, islamarkaasna waxaa lagu faahfaahinayaa arrimo la xiriira suuqyada shaqo oo dhallinyarada si gaar ah u khuseeya. Tilmaanbixiyahan waxaa loogu talaggalay, inay kaashaadaan dhallinyarada ku jirta da’da dugsiyada dhexe ee qorshaynaysa waxbarashadooda iyo wixii ay mustaqbalka ku shaqaysan lahaayeen. Qoraalkan asalkiisa luqad fudud ayaa loo beddelay oo Selkokeskus ayaa laga soo oggolaaday xuquuqda isticmaalka astaanta afka fudud (selkologo).

Daabacaaddan waxaa soosaaristeeda qayb ka ahaa mashruuca ESR ee Samalle viivalle oo iskuduwiddiisa laga fuliyay Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Lataa tiedosto