X

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020

Lähes kaksi kolmesta yläkoululaisesta aikoo hakeutua lukioon peruskoulun jälkeen. Vanhemmilla on suuri vaikutus nuoren valintaan sekä sosioekonomisen taustan että tuen kautta. Nuorten alavalinnat ovat sukupuolittuneita: yläkoululaiset tytöt ovat kiinnostuneita terveydenhuollosta, matkailu- ja ravintola-alasta sekä sosiaalipalveluista, kun taas poikia kiinnostaa teknologiateollisuus, maanpuolustus ja tietoliikenne- ja telekommunikaatioyritykset. Tulokset selviävät TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksesta.

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin helmi-maaliskuussa 2020 suomalaisissa yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tiedonkeruun viimeinen viikko (vko 12) ajoittui koronaviruksen aiheuttamaan etäopiskeluaikaan. Tutkimukseen vastasi yhteensä 8 978 nuorta, joista 5 905 oli yläkoululaisia. Tutkimuksen toteutti Talous ja nuoret TATin toimeksiannosta T-Media Oy.

Lue TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimusraportti tästä. Voit myös katsoa julkaisuwebinaarin tallenteen tästä.

Tutustu TATin julkaisemaan Mitä seuraavaksi? -artikkelijulkaisuun, jossa sosiaalipsykologi Antti Seitamaa analysoi TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen tuloksia ja peilaa niitä muihin tutkimustuloksiin. Lue Seitamaan artikkeli Lukioväylää vai ammatillista kiihdytyskaistaa kohti omaa elämää? ja lataa koko julkaisu itsellesi tästä.

Lataa tiedosto