X

Nuoret ja johtaminen -tutkimus 2012

Tutkimuksesta käy ilmi, että nuoret näkevät esimies- ja johtotehtävät kiinnostavina, toisin kun on väitetty. Samanaikaisesti he vaativat omilta esimiehiltään entistä parempaa johtamista. Yrityksissä ei ole vielä herätty siihen tosiasiaan, että huono johtaminen heikentää sekä yrityksen mainetta että houkuttavuutta työpaikkana.

Peräti 69 prosenttia nuorista ilmoitti olevansa kiinnostuneita esimiestehtävistä jossakin vaiheessa työuraansa. Kiinnostus kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän nuoret saavat kartutettua omaa työkokemustaan. Lähes puolet (42 %) nuorista kertoi myös olevansa kiinnostuneita ylimmän johdon tehtävistä jossakin vaiheessa uraansa. Miehiä (51 %) ylimmän johdon tehtävät houkuttelevat selvästi naisia enemmän (36 %).

Tutkimuksessa kartoitettiin lisäksi nuorten mielikuvia siitä, mitkä suomalaiset yritykset ovat parhaiten ja heikoiten johdettuja.

 

Lataa tiedosto