X

Kansan arvot -tutkimus 2014

Kansan arvot -tutkimus toteutettiin vuonna 2014 toista kertaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten nuorten ja aikuisten arvoja sekä arvojen ja toiminnan välistä suhdetta ja niissä tapahtuvaa muutosta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 4.7.–6.8.2014. Sähköiseen tutkimukseen vastasi yhteensä 3 579 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–75-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa).

Kansan arvot -tutkimuksen toteuttaa T-Media Oy, joka on osa TATia.

Lataa tiedosto