X

Handbok om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

(Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille, ruotsiksi)

Handbok om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga presenterar det finländska utbildningssystemet och tar upp speciellt sådana frågor om arbetslivet som gäller unga. Handboken är inriktad att vara som stöd för högstadieelever när de gör utbildnings- och karriärval. LL-center har beviljat den rätten att använda LL-logon.

Publikationen har producerats som en del av Samalle viivalle ESF-projektet, vilket koordineras av Ekonomiska Informationsbyrån (TAT).

Lataa tiedosto