X

Mitä seuraavaksi?

Tutustu TATin julkaisemaan Mitä seuraavaksi? -artikkelijulkaisuun, jossa sosiaalipsykologi Antti Seitamaa analysoi TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen tuloksia ja peilaa niitä muihin tutkimustuloksiin. Sisällys: Valinnan paikka, Jenni Järvelä ja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TAT…

Lataa tiedosto

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020

Lähes kaksi kolmesta yläkoululaisesta aikoo hakeutua lukioon peruskoulun jälkeen. Vanhemmilla on suuri vaikutus nuoren valintaan sekä sosioekonomisen taustan että tuen kautta. Nuorten alavalinnat ovat sukupuolittuneita: yläkoululaiset tytöt ovat kiinnostuneita terveydenhuollosta,…

Lataa tiedosto

TAT talks -lehti 1/2020

TATin asiakaslehti TAT talks ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Haluaisitko tilata lehden? Ole yhteydessä talousjanuoret(at)tat.fi.

TET-tutkimus

Tehdään yhdessä #parempiTET! Yli 700 vuoden 2019 syksyllä työelämään tutustumisjakson suorittanutta nuorta on vastannut TET-harjoittelujaksoon liittyviin kysymyksiin. Tutkimuksesta selviää esimerkiksi, mikä nuorten mielestä oli parasta TET-jaksossa sekä mitkä alat saivat…

TAT talks -lehti 2/2019

TATin asiakaslehti TAT talks ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Haluaisitko tilata lehden? Ole yhteydessä talousjanuoret(at)tat.fi.

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2019

Ammatilliset opiskelijat kaipaavat enemmän ja laadukkaampia oppitunteja, lukiolaiset puolestaan haluavat eroon pakollisten aineiden, läksyjen ja paineiden viidakosta. Toisen asteen opiskelijoita yhdistää konkretian ja työelämätaitojen opetuksen kaipuu. Tulokset selviävät Kun koulu…

Lataa tiedosto

TAT talks -lehti 1/2019

TATin asiakaslehti TAT talks -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Opettajien talousosaaminen -tutkimus

Opettajista 94 prosenttia pitää taloustaitojen opettamista koulussa tärkeänä. Kuitenkin vain vajaa kolmannes ajattelee koulun tarjoavan riittävät talousosaamisen valmiudet nuorille. Opettajien talousosaaminen 2019 -tutkimus toteutettiin web-kyselynä elo-syyskuussa 2018. Siihen osallistui 749 opettajaa…

Lataa tiedosto