X

Ungas arbetslivslandskap

TAT Ungas framtidsrapport ger årligen den senaste informationen om vad högstadieelever och studerande på andra stadiet tycker om framtiden. Tre glädjeämnen och tre farhågor har tagits upp i denna publikation….

Lataa tiedosto

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021: Nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia

Tämän julkaisun tavoitteena on välittää nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia työelämästä koulujen ja oppilaitosten rehtoreille, opinto-ohjaajille ja opettajille opetuksen kehittäjille sekä laajemmin tiedeyhteisölle päätöksenteon tueksi eri sektoreiden päättäjille kunnissa, maakunnissa…

Lataa tiedosto

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -tutkimus

TAT Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimus kartoitti maaliskuussa 2021 lähes 15 000 yläkoululaisen, lukiolaisen ja ammatillisen opiskelijan näkemyksiä tulevasta työelämästä. Tuloksista käy ilmi, että tyttöjen kiinnostus johtajuuteen on kasvussa. Niin tyttöjen kuin…

Lataa tiedosto

Mitä seuraavaksi?

Tutustu TATin julkaisemaan Mitä seuraavaksi? -artikkelijulkaisuun, jossa sosiaalipsykologi Antti Seitamaa analysoi TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen tuloksia ja peilaa niitä muihin tutkimustuloksiin. Sisällys: Valinnan paikka, Jenni Järvelä ja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TAT…

Lataa tiedosto

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020

Lähes kaksi kolmesta yläkoululaisesta aikoo hakeutua lukioon peruskoulun jälkeen. Vanhemmilla on suuri vaikutus nuoren valintaan sekä sosioekonomisen taustan että tuen kautta. Nuorten alavalinnat ovat sukupuolittuneita: yläkoululaiset tytöt ovat kiinnostuneita terveydenhuollosta,…

Lataa tiedosto

TAT talks -lehti 1/2020

TATin asiakaslehti TAT talks ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Haluaisitko tilata lehden? Ole yhteydessä talousjanuoret(at)tat.fi.

TET-tutkimus

Tehdään yhdessä #parempiTET! Yli 700 vuoden 2019 syksyllä työelämään tutustumisjakson suorittanutta nuorta on vastannut TET-harjoittelujaksoon liittyviin kysymyksiin. Tutkimuksesta selviää esimerkiksi, mikä nuorten mielestä oli parasta TET-jaksossa sekä mitkä alat saivat…

TAT talks -lehti 2/2019

TATin asiakaslehti TAT talks ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Haluaisitko tilata lehden? Ole yhteydessä talousjanuoret(at)tat.fi.