X

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2019

Ammatilliset opiskelijat kaipaavat enemmän ja laadukkaampia oppitunteja, lukiolaiset puolestaan haluavat eroon pakollisten aineiden, läksyjen ja paineiden viidakosta. Toisen asteen opiskelijoita yhdistää konkretian ja työelämätaitojen opetuksen kaipuu. Tulokset selviävät Kun koulu…

Lataa tiedosto

Opettajien talousosaaminen -tutkimus

Opettajista 94 prosenttia pitää taloustaitojen opettamista koulussa tärkeänä. Kuitenkin vain vajaa kolmannes ajattelee koulun tarjoavan riittävät talousosaamisen valmiudet nuorille. Opettajien talousosaaminen 2019 -tutkimus toteutettiin web-kyselynä elo-syyskuussa 2018. Siihen osallistui 749 opettajaa…

Lataa tiedosto

Kansan arvot -tutkimus 2018

Suomalaisten luottamus koulutusjärjestelmään on laskussa, kertoo tuore Kansan arvot -tutkimus. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat innoissaan yrittämisestä. Kansan arvot 2018 -tutkimukseen vastasi yhteensä 1318 suomalaista. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 23.10.-9.11.2018….

Lataa tiedosto

Nuorten talousosaaminen -tutkimus

Pojat ovat tyttöjä kiinnostuneempia talousasioista. Selvä enemmistö nuorista on halukas parantamaan omia taloustaitojaan. Nuorten mielestä koulu ei anna riittäviä talousosaamista tällä hetkellä. Tulokset selviävät Nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta. Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen…

Lataa tiedosto

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018

Ammatilliset opiskelijat ovat kiinnostuneita korkeakoulututkinnosta, mutta kaipaavat lisää ohjausta jatko-opintoihin. Tämä ja moni muu asia käy ilmi TATin Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksesta, joka tutkii yläkoululaisten ja…

Lataa tiedosto

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2017

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2017 -tutkimus

Sukupuoli ohjaa vahvasti nuoren kiinnostusta eri toimialoja kohtaan. Tämä käy esille Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2017 -tutkimuksesta, joka valottaa nuorten tulevaisuudensuunnitelmia ja ajatuksia työelämästä. Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin helmi-…

Lataa tiedosto

Kun koulu loppuu 2016 -tutkimuksen tiivistelmä

Kun koulu loppuu -tutkimus on TATin vuosittain teettämä selvitys nuorten työelämä- ja jatko-opintosuunnitelmista. Tutkimuksen on toteuttanut tutkimusyhtiö T-Media. Tuloksista käy ilmi, mitkä asiat vaikuttavat nuorten ura- ja koulutusvalintoihin sekä mitkä alat ja oppilaitokset kiinnostavat eniten….

Kun koulu loppuu 2015 -tutkimus

Kun koulu loppuu 2015 -tutkimuksen tiivistelmä

Kun koulu loppuu -tutkimus selvittää vuosittain nuorten tulevaisuudensuunnitelmia sekä jatkokoulutuspaikkojen kiinnostavuutta. Vuonna 2015 tutkimukseen vastasi yhteensä 7225 nuorta, joista yläkoululaisia oli 3050 ja lukiolaisia 4175. Tutkimuksen toteutti TATin toimeksiannosta T-Media….