X

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021: Nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia

Tämän julkaisun tavoitteena on välittää nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia työelämästä koulujen ja oppilaitosten rehtoreille, opinto-ohjaajille ja opettajille opetuksen kehittäjille sekä laajemmin tiedeyhteisölle päätöksenteon tueksi eri sektoreiden päättäjille kunnissa, maakunnissa…

Lataa tiedosto

Mitä seuraavaksi?

Tutustu TATin julkaisemaan Mitä seuraavaksi? -artikkelijulkaisuun, jossa sosiaalipsykologi Antti Seitamaa analysoi TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen tuloksia ja peilaa niitä muihin tutkimustuloksiin. Sisällys: Valinnan paikka, Jenni Järvelä ja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TAT…

Lataa tiedosto

TAT talks -lehti 1/2020

TATin asiakaslehti TAT talks ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Haluaisitko tilata lehden? Ole yhteydessä talousjanuoret(at)tat.fi.

TAT talks -lehti 2/2019

TATin asiakaslehti TAT talks ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Haluaisitko tilata lehden? Ole yhteydessä talousjanuoret(at)tat.fi.

TAT talks -lehti 1/2019

TATin asiakaslehti TAT talks -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Tykkää hyvinvoinnista!

Tykkää hyvinvoinnista! – yhteiskunnallista asiaa taloudesta, yrityksistä, nuorista ja kansan arvoista on koostettu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla), Keskuskauppakamarin ja Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median yhteistyönä. UPM on tukenut julkaisun toteuttamista. Tykkää hyvinvoinnista!…

Lataa tiedosto

Kun koulu loppuu – Opas lukion jälkeiseen elämään 2018

Kun koulu loppuu – Opas lukion jälkeiseen elämään on kattava tietopaketti tulevaisuuttaan suunnitteleville lukiolaisille, nuorten vanhemmille sekä opoille. Kun koulu loppuu -julkaisu esittelee tulevaisuuden toimialat, yliopistot sekä ammattikorkeakoulut. kunkoululoppuu.fi

TAT talks -lehti 2/2018

TATin asiakaslehti TAT talks -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lataa tiedosto